Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! https://www.chess.com/ 2007 Chess.com LIVE "BATTLE against masters on chess.com 19-10-16" â ShahMatKanal   СопеÑники Ð¾Ñ 2300. ÐонÑÑолÑ: 3+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-19-10-16-shahmatkanalWed, 19 Oct 2016 12:01:29 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-19-10-16-shahmatkanalWelcome to ShahMatKanal Fan Club!Welcome to ShahMatKanal Fan Club!   http://chess.com/groups/view/shahmatkanal-fan-club   Join now! https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/welcome-to-shahmatkanal-fan-clubMon, 10 Oct 2016 06:57:05 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/welcome-to-shahmatkanal-fan-clubLIVE Titled Tuesdays (October) â ShahMatKanal   ÐжемеÑÑÑнÑй блиÑ-ÑÑÑÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑÑаÑÑием ÑиÑÑлованнÑÑ Ð¸Ð³Ñоков Ñо вÑего миÑа!ШвейÑаÑка, 9 ÑÑÑов, конÑÑÐ¾Ð»Ñ 3+2. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила н...https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-titled-tuesdays-october-shahmatkanalTue, 04 Oct 2016 17:36:30 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-titled-tuesdays-october-shahmatkanalLIVE "BATTLE against masters on chess.com 28-09-16" â ShahMatKanal   СопеÑники Ð¾Ñ 2300. ÐонÑÑолÑ: 3+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-28-09-16-shahmatkanalWed, 28 Sep 2016 11:04:43 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-28-09-16-shahmatkanalLIVE "BATTLE against masters on chess.com 02-09-16" â ShahMatKanal   СопеÑники Ð¾Ñ 2300. ÐонÑÑолÑ: 3+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-02-09-16-shahmatkanalFri, 02 Sep 2016 16:12:50 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-02-09-16-shahmatkanalLIVE "BATTLE against masters on chess.com 25-08-16" â ShahMatKanal   СопеÑники Ð¾Ñ 2300. ÐонÑÑолÑ: 3+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-25-08-16-shahmatkanalThu, 25 Aug 2016 11:44:39 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-25-08-16-shahmatkanalLIVE "GM Blitz Battle Championship: Nakamura - Vachier-Lagrave" â ShahMatKanal   ÐиÑва гÑоÑÑмейÑÑеÑов: ХикаÑÑ ÐакамÑÑа (СШÐ) и ÐакÑим ÐаÑÑе-ÐагÑав (ФÑанÑиÑ). СегменÑÑ Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑми: 90 минÑÑ 5+2, 60 минÑÑ 3+2, 30 минÑÑ 1+1. Ð...https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-gm-blitz-battle-championship-nakamura-vachier-lagrave-shahmatkanalWed, 24 Aug 2016 15:05:51 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-gm-blitz-battle-championship-nakamura-vachier-lagrave-shahmatkanalLIVE "GM Blitz Battle Championship: Carlsen - Grischuk" â ShahMatKanal   ÐиÑва гÑоÑÑмейÑÑеÑов: ÐагнÑÑ ÐаÑлÑен (ÐоÑвегиÑ) и ÐлекÑÐ°Ð½Ð´Ñ ÐÑиÑÑк (РоÑÑиÑ). СегменÑÑ Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑÑолÑми: 90 минÑÑ 5+2, 60 минÑÑ 3+2, 30 минÑÑ 1+1. ...https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-gm-blitz-battle-championship-carlsen-grischuk-shahmatkanalTue, 23 Aug 2016 14:28:12 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-gm-blitz-battle-championship-carlsen-grischuk-shahmatkanalLIVE "BATTLE against masters on chess.com 18-08-16" â ShahMatKanal   СопеÑники Ð¾Ñ 2300. ÐонÑÑолÑ: 3+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-18-08-16-shahmatkanalThu, 18 Aug 2016 22:36:55 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-18-08-16-shahmatkanalLIVE "BATTLE against masters on chess.com 11-08-16" â ShahMatKanal     СопеÑники Ð¾Ñ 2300. ÐонÑÑолÑ: 3+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-11-08-16-shahmatkanalThu, 11 Aug 2016 10:51:39 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-11-08-16-shahmatkanalLIVE "LANGOCHESS against beginners on chess.com 08-08-16" â ShahMatKanal     СопеÑники до 1300. ÐонÑÑолÑ: 15+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-langochess-against-beginners-on-chess-com-08-08-16-shahmatkanalTue, 09 Aug 2016 03:11:00 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-langochess-against-beginners-on-chess-com-08-08-16-shahmatkanalLIVE "BATTLE against masters on chess.com 28-07-16" â ShahMatKanal   СопеÑники Ð¾Ñ 2300. ÐонÑÑолÑ: 3+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-28-07-16-shahmatkanalThu, 28 Jul 2016 11:02:03 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-28-07-16-shahmatkanalLIVE "LANGOCHESS against beginners on chess.com 25-07-16" â ShahMatKanal     СопеÑники до 1300. ÐонÑÑолÑ: 15+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-langochess-against-beginners-on-chess-com-25-07-16-shahmatkanalMon, 25 Jul 2016 11:29:14 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-langochess-against-beginners-on-chess-com-25-07-16-shahmatkanalLIVE "BATTLE against masters on chess.com 21-07-16" â ShahMatKanal   СопеÑники Ð¾Ñ 2300. ÐонÑÑолÑ: 3+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-21-07-16-shahmatkanalThu, 21 Jul 2016 10:37:09 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-21-07-16-shahmatkanalLIVE "LANGOCHESS against beginners on chess.com 18-07-16" â ShahMatKanal   СопеÑники до 1300. ÐонÑÑолÑ: 15+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-langochess-against-beginners-on-chess-com-18-07-16-shahmatkanalMon, 18 Jul 2016 15:35:01 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-langochess-against-beginners-on-chess-com-18-07-16-shahmatkanalLIVE "BATTLE against masters on chess.com 14-07-16" â ShahMatKanal   СопеÑники Ð¾Ñ 2300. ÐонÑÑолÑ: 3+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-14-07-16-shahmatkanalThu, 14 Jul 2016 10:46:05 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-14-07-16-shahmatkanalLIVE "LANGOCHESS against beginners on chess.com 11-07-16" â ShahMatKanal   СопеÑники до 1300. ÐонÑÑолÑ: 15+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-langochess-against-beginners-on-chess-com-11-07-16-shahmatkanalMon, 11 Jul 2016 11:25:54 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-langochess-against-beginners-on-chess-com-11-07-16-shahmatkanalLIVE "BATTLE against masters on chess.com 07-07-16" â ShahMatKanal   СопеÑники Ð¾Ñ 2300. ÐонÑÑолÑ: 3+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-07-07-16-shahmatkanalThu, 07 Jul 2016 16:15:34 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-battle-against-masters-on-chess-com-07-07-16-shahmatkanalLIVE Titled Tuesdays (July) â ShahMatKanal   ÐжемеÑÑÑнÑй блиÑ-ÑÑÑÐ½Ð¸Ñ Ñ ÑÑаÑÑием ÑиÑÑлованнÑÑ Ð¸Ð³Ñоков Ñо вÑего миÑа!ШвейÑаÑка, 9 ÑÑÑов, конÑÑÐ¾Ð»Ñ 3+2. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила н...https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-titled-tuesdays-july-shahmatkanalWed, 06 Jul 2016 09:36:50 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-titled-tuesdays-july-shahmatkanalLIVE "LANGOCHESS against beginners on chess.com 04-07-16" â ShahMatKanal   СопеÑники до 1300. ÐонÑÑолÑ: 15+0. ÐÑÑÐ¼Ð°Ñ ÑÑанÑлÑÑÐ¸Ñ Ð¿ÑоÑодила на Twitch: http://twitch.tv/shahmatkanal https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-langochess-against-beginners-on-chess-com-04-07-16-shahmatkanalWed, 06 Jul 2016 09:32:52 -0700https://www.chess.com/blog/ShahMatKanal/live-langochess-against-beginners-on-chess-com-04-07-16-shahmatkanal