Azerbaijan Chess Society
Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri - Azərbaycan (Azerbaijan) coğrafi addır. Bu ecazkar diyar təkrarsız təbiətə, çoxəsrlik mədəniyyətə, tarixə, qədim sakinlərə, müxtəlif mədəniyyətlərə və sivilizasiyalara məxsus elementləri ahəngdar şəkildə özündə birləşdirən adət və ənənələrə malikdir.