задачи

SHURIKZOTIN 

SHURIKZOTIN

 

D-murCat

 

D-murCat

 

SHURIKZOTIN

thumbup.png

D-murCat

 

D-murCat

решай

SHURIKZOTIN

И моё тоже решайте

SHURIKZOTIN

tactics.png

FatErsultan

1 задача ф е6 +ф е7 фс8+ фд8 ф е6+ф е7 фс8+ фд8 фе6+ фе7 3-х кратная повторения ходов

FatErsultan

2 задача ке3 эф 3 фж7 мат

FatErsultan

3 задача фа1+ сж1 се4 фс2 сс2 крс2 у черных лишни ф 

FatErsultan

4 задача фб2 фс2 фа1 у черных лишния л

FatErsultan

5 задача лаш1+ краш1 фаш3+ крж1 фж2мат

MuradDavrishev

 

Gamilkar7

 

danik_boroda

Gamilkar7 пишет:

 

Gamilkar7 пишет:  

danik_boroda

Gamilkar7 пишет:

 

хорошие задачи

danik_boroda

D-murCat пишет:

 

з

danik_boroda

D-murCat пишет:

 

з