PhamHaiMinhHuy2013

Клубы
Parents Love Chess Online
Parents Love Chess Online 959 пользователей
Việt Nam
Việt Nam 37 345 пользователей
Đội Cờ Quân Đội
Đội Cờ Quân Đội 1 280 пользователей
We are Vietnamese
We are Vietnamese 361 пользователь
The Shakhriyar Mamedyarov Fan Club
The Shakhriyar Mamedyarov Fan Club 1 560 пользователей