10
Spolu bodov
26%
Vyhraté zápasy
#1690
Dnešné poradie
Prebiehajúci hlasovací šach

Žiadna činnosť

Ukončený hlasovací šach