Komunitné zásady Chess.com

Nasledujúci text je len informačným prekladom. Originálne platné znenie je dostupné v angličtine.

V účinnosti od dňa: March 25, 2019

Chess.com sa stalo najväčšou šachovou online komunitou s miliónmi aktívnych členov reprezentujúcimi každú krajinu planéty. Našim cieľom je vytvárať zábavné, bezpečné a férové miesto pre všetkých fanúšikov šachu, kde by si vychutnávali svoju hru.

Žiadame všetkých členov, aby sa správali k druhým tak, ako by chceli od druhých, aby sa tak správali k nim a aby dodržiavali určité zásady spomenuté nižšie. Hráči a členovia komunity, ktorí nedodržiavajú tieto pravidlá, budú upozorňovaní, budú im obmedzené výhody, budú hrať v oddelených skupinách alebo im dokonca môžu byť zablokované účty.

Zásady správania v komunite

 • Buď milý, nápomocný a odpúšťajúci
 • Nezneužívaj, neútoč, nevyhrážaj sa, nediskriminuj alebo sa v žiadnom zmysle nesprávaj zle k iným členom
 • Nenapádaj diskusné vlákna, netrolluj, ani neuverejňuj mätúci alebo bezvýznamný obsah
 • Nespamuj, neuverejňuj reklamy, ani nevkladaj skopírované komentáre a správy
 • Nadmerne nepropaguj svoj klub
 • Nediskutuj verejne o náboženských ani politických témach
 • Nezverejňuj obscénny a pornografický obsah
 • Nediskutuj o nelegálnych aktivitách
 • Nezakladaj viac ako jeden účet

Zásady športového správania

 • Neprerušuj často partie
 • Nenechávaj svojich súperov zbytočne čakať
 • Ak stojíš na prehru, neodpájaj sa ani neodchádzaj bez rezignácie
 • Neobťažuj ani neobviňuj svojich súperov

Zásady Fair Play

 • Nenechaj si pomáhať pri hre inými osobami, hráčmi, ani trénermi
 • Nedovoľ nikomu druhému používať tvoj účet alebo pristupovať k iným účtom
 • Počas hry nepoužívaj šachové počítače, roboty, pluginy ani žiadne iné nástroje na analýzu pozícií
 • Prieskumník otvorení alebo iné knihy s otvoreniami bez hodnotenia počítača je možné využívať len v korešpondenčnom šachu
 • Umelo neovplyvňuj ratingy, zápasy, ani výsledky partií
 • Nezasahuj do partií iných členov
 • Nevyužívaj žiadne databázy ani akékoľvek iné zdroje, ktoré odhaľujú najlepší ťah
 • Počas svojich prebiehajúcich partií nepoužívaj nástroje na hľadanie chýb a ani ich neanalyzuj
 • Ak podozrievaš svojho súpera z pomoci zvonka, nie je to dôvod na to, aby si robil to isté. Takéhoto hráča treba nahlásiť

Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad, kontaktujte náš tím podpory.