Komunitné zásady Chess.com

Nasledujúci text je len informačným prekladom. Originálne platné znenie je dostupné v angličtine.

V účinnosti od dňa: March 25, 2019

Chess.com sa stalo najväčšou šachovou online komunitou s miliónmi aktívnych členov reprezentujúcimi každú krajinu planéty. Našim cieľom je vytvárať zábavné, bezpečné a férové miesto pre všetkých fanúšikov šachu, aby si vychutnávali hru.

Žiadame všetkých členov, aby sa správali k druhým tak, ako by chceli od druhých, aby sa tak správali k nim a aby dodržiavali určité zásady spomenuté nižšie. Hráči a členovia komunity, ktorí nedodržiavajú tieto pravidlá, budú upozorňovaní, budú im obmedzené výhody, budú hrať v oddelených skupinách alebo im dokonca môžu byť zablokované účty.

Zásady správania v komunite

 • Buď milý, nápomocný a odpúšťajúci
 • Nezneužívaj, neútoč, nevyhrážaj sa, nediskriminuj alebo sa v žiadnom zmysle nesprávaj zle k iným členom
 • Nenapádaj diskusné vlákna, netrolluj, ani neuverejňuj mätúci alebo bezvýznamný obsah
 • Nespamuj, neuverejňuj reklamy, ani nevkladaj skopírované komentáre a správy
 • Nadmerne nepropaguj svoj klub
 • Nediskutuj verejne o náboženských ani politických témach
 • Nezverejňuj obscénny a pornografický obsah
 • Nediskutuj o nelegálnych aktivitách
 • Nezakladaj viac ako jeden účet

Zásady športového správania

 • Neprerušuj často partie
 • Nenechávaj svojich súperov zbytočne čakať
 • Ak stojíš na prehru, neodpájaj sa ani neodchádzaj bez rezignácie
 • Neobťažuj ani neobviňuj svojich súperov

Zásady Fair Play

 • Nenechaj si pomáhať pri hre inými osobami, hráčmi, ani trénermi
 • Nedovoľ nikomu druhému používať tvoj účet alebo pristupovať k iným účtom
 • Počas hry nepoužívaj šachové počítače, roboty, pluginy ani žiadne iné nástroje na analýzu pozícií
 • You may use Opening Explorer or other opening books without engine evaluations in Daily chess only
 • Umelo neovplyvňuj ratingy, zápasy, ani výsledky partií
 • Nezasahuj do partií iných členov
 • You may not use tablebases, or any other resources which reveal the best move
 • Počas svojich prebiehajúcich partií nepoužívaj nástroje na hľadanie chýb a ani ich neanalyzuj
 • If you suspect your opponent is using outside help, this is not an excuse for you to do the same. Please report the player

If you have any questions about our policies, please reach out to our Support Team.