Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúci text je len informačným prekladom. Originálne platné znenie je dostupné v angličtine.

V účinnosti od dňa: December 19, 2019

Chess.com, LLC („my“, „nás“, „nám“ alebo „naše“) prevádzkuje stránku a mobilnú aplikáciu chess.com („Služba“).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách ohľadom zbierania, používania a uchovávania osobných údajov počas používania našej služby a o možnostiach spojených s týmito údajmi.

Využívame vaše údaje na poskytovanie a vylepšovanie tejto služby. Používaním tejto služby v súlade s týmito zásadami súhlasíte so zbieraním a používaním týchto údajov. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, tak tieto zásady majú rovnaký význam ako tie v našich Podmienkach používania.

Definície

Služba

Služba znamená stránku a mobilnú aplikáciu chess.com prevádzkovanú spoločnosťou Chess.com, LLC

Osobné údaje

Osobné údaje znamenajú údaje o žijúcej osobe, ktorá môže byť na základe týchto údajov identifikovaná (alebo informácie, ktoré uchovávame alebo pravdepodobne budeme uchovávať).

Údaje o používaní

Údaje o používaní sa zbierajú automaticky. Buď sú generované používaním tejto služby, alebo samotnou infraštruktúrou tejto služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

Cookies

Súbory cookie sú malé kúsky údajov uložených vo vašom zariadení (počítači alebo mobilnom zariadení).

Kontrolór údajov

Kontrolór údajov je fyzická alebo právnická osoba, ktorá (buď samotná, alebo v spojení alebo spoločne s inými osobami) určuje účely, na ktoré a akým spôsobom sa spracovávajú akékoľvek osobné údaje. Na účely Zásad ochrany osobných údajov sme my kontrolórmi vašich osobných údajov.

Spracovávatelia údajov (alebo poskytovatelia služby)

Spracovatelia údajov sú akékoľvek fyzické alebo právnické osoby vrátane poskytovateľov služieb, ktorí spracovávajú údaje v mene kontrolóra údajov. Aby sme efektívnejšie spracovali tvoje údaje, môžeme využívať služby rôznych spracovateľov údajov.

Subjekt údajov (alebo užívateľ)

Predmetom údajov je akákoľvek žijúca osoba, ktorá využíva našu službu a je predmetom osobných údajov.

Zbieranie a používanie informácií

Zbierame niekoľko rôznych typov údajov na rôzne účely, aby sme pre vás mohli poskytovať a vylepšovať našu službu.

Typy zbieraných údajov

Osobné údaje

Počas používania našej služby vás môžme požiadať o poskytnutie istých osobných identifikovateľných údajov, pomocou ktorých vás budeme môcť kontaktovať a identifikovať („Osobné údaje”). Osobne identifikovateľné údaje môžu zahŕňať, ale nie sú obmedzené na:

 • Vyžadované údaje (užívateľské meno chess.com a buď e-mailová adresa, verejné Google ID, alebo verejné Facebook ID)
 • Voliteľné informácie (krstné meno, priezvisko a iné osobné deskriptory)
 • Cookies a údaje o používaní

Môžeme využívať vaše osobné údaje, aby sme vás mohli kontaktovať prostredníctvom letákov, marketingových alebo promočných materiálov a iných informácií, ktoré by vás mohli zaujímať. Môžete si optimalizovať prijímanie niektorých alebo všetkých týchto komunikácií kliknutím na odkaz pre zrušenie odberu alebo podľa inštrukcií poskytnutých v e-maile, ktorý sme vám zaslali, alebo tým, že nás skontaktujete.

Údaje o používaní

Taktiež môžme zbierať údaje, ktoré odosiela váš prehliadač, či už keď navštívite našu službu alebo keď pristupuje k tejto službe prostredníctvom mobilného zariadenia („Údaje o používaní“).

Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako adresu internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresu), typ prehliadača, verziu prehliadača, stránky služby, ktoré navštevujete, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na tých stránkach, unikátne identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Keď pristupujete k službe prostredníctvom mobilného zariadenia, tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako napríklad typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor mobilného zariadenia, adresu IP vášho mobilného zariadenia, mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Údaje trvalých súborov cookie

Využívame súbory cookies a podobné sledovacie technológie na sledovanie aktivity našej služby a udržiavanie istých informácií.

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu zahŕňať anonymné unikátne identifikátory. Tieto súbory sa odosielajú z webovej lokality do vášho prehliadača a uchovávajú sa vo vašom zariadení. Ďalšími sledovacími technológiami, ktoré sú použité, sú svetelné signály, značky a skripty, ktoré zbierajú a sledujú údaje a zlepšujú a analyzujú našu službu.

Môžte nariadiť svojmu prehliadaču, aby nepovolil žiadne súbory cookies alebo vás upozornil na to, keď sa nejaký súbor cookie odosiela. Avšak ak nepovolíte súbory cookie, nemusíte byť schopný využívať niektoré súčasti našej služby.

Príklady cookies, ktoré používame:

 • Súbory cookie relácií. Súbory cookie relácií používame na to, aby si ostal prihlásený do služby.
 • Preferenčné súbory cookie. Preferenčné súbory cookie používame na zapamätanie tvojich preferencií a rôznych nastavení.
 • Bezpečnostné súbory cookie. Bezpečnostné súbory cookie používame na bezpečnostné účely.
 • Reklamné súbory cookie. Reklamné súbory cookie sa využívajú na to, aby sa ti zobrazovali reklamy, ktoré sú blízke tvojim záujmom. Využitie týchto súborov cookie môžeš optimalizovať návštevou stránky Zásady ochrany osobných údajov reklamnej a obsahovej siete Google prostredníctvom http://www.privacychoice.org/companies alebo http://www.aboutads.info/choices. Ak chceš zistiť viac o fungovaní behaviorálnej reklamy alebo ako ju optimalizovať, prejdi na tento odkaz: www.networkadvertising.org.

Používanie údajov

Chess.com, LLC využíva zozbierané údaje na rôzne účely:

 • Na úpravu reklamy a obsahu, ktorý vidíte
 • Na poskytovanie a udržiavanie našej služby
 • Na upozorňovanie užívateľov o zmenách v našej službe
 • Aby ste sa v prípade záujmu mohli zúčastniť na interaktívnych funkciách našej služby
 • Na poskytovanie podpory zákazníkom
 • Na získavanie analýz alebo cenných informácií, vďaka ktorým môžeme vylepšovať našu službu
 • Na sledovanie využívania našej služby
 • Na odhaľovanie, predchádzanie a riešenie technických problémov
 • Na poskytovanie noviniek, špeciálnych ponúk a všeobecných informácií o iných tovaroch, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a sú podobné tým, ktoré ste si už zakúpili alebo ste sa o nich informovali, ak ste prijímanie takýchto informácií vopred neodmietli
 • Na vykonávanie výskumu a poskytovanie súhrnného prehľadu o našej celkovej užívateľskej komunite pre interných a externých zákazníkov.

Ak pochádzate z Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), právny základ Chess.com, LLC pre zbieranie a používanie osobných údajov opísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov závisí od osobných údajov, ktoré zbierame a ich špecifického kontextu.

Chess.com, LLC môže spracovávať vaše osobné údaje, pretože:

 • Potrebujeme s vami podpísať zmluvu
 • Udelili ste nám na to povolenie
 • Na účely spracovania platieb
 • Na dodržiavanie zákonov

Uchovávanie údajov

Chess.com, LLC bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je nutné na účely spomenuté v týchto podmienkach používania. Budeme uchovávať a využívať vaše osobné údaje do miery nevyhnutej na dodržanie našej zákonnej povinnosti (napríklad, ak sa od nás požaduje uchovať vaše údaje na dodržanie platných zákonov), na vyriešenie sporov a presadzovať naše právne dohody a zásady.

Chess.com bude taktiež uchovávať údaje o používaní služby pre vnútorné analytické účely. Údaje o používaní služby sa vo všeobecnosti uchovávajú krátky čas, okrem prípadu, kedy sa tieto údaje použijú na posilnenie bezpečnosti alebo na vylepšenie funkcionality našich služieb alebo sme zákonne povinní uchovať tieto údaje na dlhšie časové obdobia.

Prenos údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov môžu byť prenášané — a udržiavané na — počítačoch mimo vašej krajiny alebo inej právomoci štátu, kde zákony na ochranu dát sa môžu líšiť od vašich.

Pokiaľ sa nachádzate mimo Spojených štátov a zvolíte si, že nám budete poskytovať svoje údaje, berte na vedomie, že presúvame tieto údaje vrátane osobných údajov, do Spojených štátov a tam ich spracovávame.

Poskytnutím takýchto informácií súhlasíte s týmito zásadami o ochrane osobných údajov, čo vyjadruje váš súhlas s presunom týchto údajov.

Chess.com, LLC podnikne všetky kroky primerane potrebné na zabezpečenie toho, že vaše údaje sú spracované bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a neuskutoční sa žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ neexistujú primerané kontroly vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných informácií.

Zverejňovanie údajov

Obchodná transakcia

Ak by sa Chess.com, LLC dostalo k zlučovaniu, nadobudnutiu iného majiteľa alebo predaju, môžu byť prenesené aj vaše údaje. Budeme informovať pred tým, ako by mali byť vaše osobné údaje prenesené a ako by sa mali stať predmetom iných Zásad o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie informácií na účely presadzovania práva

Za istých okolností môže byť od Chess.com, LLC vyžadované uchovávanie vašich osobných údajov, ak je to vyžadované zákonom alebo ako následok na platné požiadavky verejných autorít (napr. súdom alebo vládnou agentúrou).

Zákonné požiadavky

Chess.com, LLC môže zverejňovať vaše osobné údaje v dobrej viere a presvedčení, že tieto kroky sú nevyhnutné na:

 • Na dodržiavanie zákonnej povinnosti
 • Na ochranu a obranu práva alebo majetku Chess.com, LLC
 • Na prechádzanie alebo vyšetrovanie možných previnení v spojení so službou
 • Na ochranu osobnej bezpečnosti užívateľov tejto služby alebo verejnosti
 • Na ochranu proti právnym záväzkom

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale majte na pamäti, že neexistuje metóda prenosu cez internet alebo elektronického úložiska, ktorá je na 100 % bezpečná. Zatiaľ čo vynakladáme úsilie na ochranu vašich údajov za použitia komerčne prijateľných metód, nemôžeme garantovať ich absolútnu bezpečnosť.

Signály „Odmietnutie sledovania“ (DNT)

Nepodporujeme funkciu „Nesledovať“ (DNT). Funkcia „Nesledovať“ je nastavenie, ktoré si môžete nastaviť vo vašom internetovom prehliadači a ktoré informuje webové stránky o tom, že nechcete byť sledovaný.

Môžte povoliť alebo zakázať funkciu „Nesledovať“ v nastaveniach vášho internetového prehliadača.

Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa GDPR

Pokiaľ ste obyvateľom Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA), máte isté práva na ochranu údajov. Chess.com, LLC má za cieľ vykonať nutné opatrenia, aby vám umožnilo opraviť, pozmeniť, vymazať alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak si želáte byť informovaný o tom, aké osobné údaje o vás udržiavame a ak chcete, aby boli vymazané z našich systémov, kontaktujte nás.

Kedykoľvek môžte upravovať vaše informácie na účte Chess.com. Za istých okolností máte nasledovné práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie údajov, ktoré o vás máme. Vždy, keď je to možné, môžete mať prístup, aktualizovať alebo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov priamo cez nastavenia vášho účtu. Ak nie ste schopný tieto úkony vykonať sami, kontaktujte nás a my vám pomôžeme.
 • Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich údajov, ak tieto informácie sú nepresné alebo nekompletné.
 • Právo namietať. Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.
 • Právo na obmedzenie. Máte právo žiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov. Máte právo, aby sme vám poskytli kópiu údajov, ktoré o vás máme, v štruktúrovanom, počítačom čitateľnom a bežne používanom formáte.
 • Právo odvolať súhlas. Taktiež máte právo kedykoľvek odvolať váš súhlas, kedy spoločnosť Chess.com, LLC sa spoliehala na váš súhlas na spracovanie osobných údajov.

Majte na pamäti, že vás môžme pred odpovedaním na takéto požiadavky požiadať o overenie vašej identity.

Máte právo sťažovať sa Autorite na ochranu údajov ohľadom nášho zbierania a používania vašich osobných údajov. Pre viac informácií kontaktuje vašu miestnu autoritu v Európskom hospodárskom priestore (EEA) na ochranu údajov.

Poskytovatelia služieb

Môžme si najať spoločnosti a osoby tretích strán, aby nám zabezpečili našu službu („Poskytovatelia služby“), vrátane spracovateľov údajov, poskytovali službu v našom mene, vykonávali služby spojené s našou službou alebo pomáhali analyzovať využívanie našej služby.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na účely vykonania týchto úloh v našom mene a nesmú ich uverejňovať ani využívať na iné účely.

Analytické nástroje

Môžme využívať Poskytovateľov služieb tretích strán na monitorovanie a analyzovanie využívania našej služby.

Amplitude

Amplitude je webová analytická služba, ktorá sleduje a hlási vyťaženie stránky. Využíva údaje zozbierané na sledovanie a monitorovanie využívania našej služby.

Uverejňovanie reklamy

Môžme využívať Poskytovateľov služieb tretích strán, aby vám zobrazovali reklamy pre napomáhanie a udržiavanie našej služby.

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google ako nezávislý dodávateľ využíva súbory cookie na zobrazovanie reklám v našej službe. Používanie súborov cookie DoubleClick spoločnosťou Google umožňuje im a ich partnerom zobrazovať reklamy pre našich užívateľov v závislosti od ich návštevnosti našej služby alebo iných stránok na internete.

Môžte si nastaviť používanie DoubleClick cookies na zobrazovanie reklám podľa vašich záujmov na stránke nastavení reklám Google: http://www.google.com/ads/preferences.

Platby

V rámci tejto služby môžme ponúkať platené produkty a/alebo služby. V tomto prípade využívame na spracovanie platieb služby tretích strán (t.j. spracovatelia platieb).

Nebudeme ukladať alebo zbierať detaily o vašej platobnej karte. Informácie sú poskytované priamo našim spracovateľom platieb tretích strán, ktorých používanie vašich osobných údajov sa riadi Zásadami ochrany osobných údajov. Títo spracovatelia platieb dodržiavajú normy stanovené PCI DSS, ktoré sú pod správou PCI Radou pre bezpečnostné štandardy (Security Standards Council), ktorý je výsledkom spoločného úsilia značiek ako Visa, Mastercard, American Express a Discover. Požiadavky PCI DSS zabezpečujú bezpečnú manipuláciu s platobnými informáciami.

Pracujeme s nasledovnými spracovávateľmi platieb:

Platby v aplikácii Apple Store

Ich zásady pre ochranu osobných údajov môžte nájsť na https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww

Platby v aplikácii Obchod Play

Ich zásady pre ochranu osobných údajov môžte nájsť na https://www.google.com/policies/privacy

Adyen

Ich zásady pre ochranu osobných údajov môžte nájsť na https://docs.adyen.com/legal/terms-conditions

PayPal

Ich zásady pre ochranu osobných údajov môžte nájsť na https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré my neobsluhujeme. Pokiaľ kliknete na odkazy tretích strán, budete presmerovaní na stránky tretích strán. Výrazne vás upozorňujeme, aby ste si prezreli Zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme kontrolu a teda ani žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek lokalít alebo služieb tretích strán.

Ochrana súkromia detí

Pre používanie našej služby nie sú cieľovou skupinou Chess.com osoby do 18 rokov („deti“).

Vedome nezbierame osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že vaše deti nám poskytli ich osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zbierali osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

OZNÁMENIE O OSOBNÝCH ÚDAJOCH PRE OBYVATEĽOV KALIFORNIE

Toto oznámenie o osobných údajoch pre obyvateľov Kalifornie dopĺňa informácie obsiahnuté v našich Zásadách o ochrane osobných údajov a uplatňuje sa výhradne na všetkých návštevníkov, užívateľov a iných, ktorí sídlia v štáte Kalifornia. Prijímame toto oznámenie, aby sme konali v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov spotrebiteľov v Kalifornii 2018 (CCPA). Akékoľvek pojmy vymedzené v CCPA majú rovnaký význam aj v tomto oznámení.

Tvoje práva a možnosti

CCPA poskytuje spotrebiteľom (občanom štátu Kalifornia) určité práva v oblasti ich osobných údajov. Na účely oznámenia o osobných údajov občanov štátu Kalifornia osobné informácie zahŕňajú „osobné údaje“, „údaje o používaní“ a „súbory cookies“ v znení v akom sú tieto pojmy vymedzené v týchto zásadách o ochrane osobných údajov. Táto sekcia opisuje vaše práva podľa CCPA a vysvetľuje, ako si ich uplatniť.

Prístup k právam na určité informácie a údaje

Máš právo žiadať o uverejnenie istých informácií, ktoré sme od tebe získali a využili za posledných 12 mesiacov, ktoré nie sú inak predmetom výnimky podľa CCPA.

Právo na žiadosť o vymazanie

Máš taktiež právo žiadať, aby sme vymazali akékoľvek z tvojich osobných informácií, ktoré sme od teba získali a udržiavali (platia určité výnimky).

Uplatnenie práv na prístup, prenosnosť a odstránenie údajov

Pre uplatnenie nároku na prístup, prenos údajov a práva na ich odstránenie opísané vyššie je potrebné podať overiteľnú zákaznícku žiadosť prostredníctvom:

Telefón: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Poštová adresa:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

Aby bola tvoja žiadosť overiteľná, musí:

 • Poskytni dostatočné informácie, ktoré nám umožnia vierohodne potvrdiť, že ty si práve tá osoba, od ktorej sme zbierali osobné informácie alebo iná poverená osoba.
 • Popíš svoju požiadavku do dostatočných detailov, aby sme jej riadne rozumeli a vedeli ju vyhodnotiť a odpovedať na ňu.

Nemôžeme odpovedať na tvoju požiadavku, ani ti poskytnúť osobné informácie, pokiaľ nemôžeme overiť tvoju identitu alebo poverenie na vykonanie požiadavky a teda nemôžeme ani potvrdiť osobné informácie, ktoré sa na teba vzťahujú.

Len vy alebo vami poverená osoba, ktorá je schválená tajomníkom štátu Kalifornia a ktorá môže konať vo vašom mene, môže vykonať overiteľnú spotrebiteľskú požiadavku vzťahujúcu sa na tvoje osobné údaje. Overiteľnú spotrebiteľskú požiadavku môžete vykonať aj v mene vašeho neplnoletého dieťaťa.

Bez diskriminácie

Nebudeme ťa diskriminovať, ak si uplatníš nejaké právo podľa CCPA. Ak to nebude zamedzené prostredníctvom CCPA, nebudeme: (i) odopierať tvoj tovar alebo služby; (ii) účtovať iné ceny alebo kurzy pre tovar alebo služby vrátane prostredníctvom zliav alebo iných benefitov alebo ukladaním pokút; (iii) poskytovať inú úroveň alebo kvalitu tovaru alebo služieb; alebo (iv) naznačovať, že by si mal dostať inú cenu alebo kurz pre tovar alebo služby alebo inú úroveň tovaru alebo služieb.

Predaj tvojich osobných informácií

Nepredávame a ani sme za posledných 12 mesiacov pred nadobudnutím právoplatnosti tejto zásady o ochrane osobných údajov nepredávali tvoje osobné informácie tretím stranám pre obchodné ani komerčné účely, pokiaľ chápeme význam slova „predávať“ tak, ako je to definované v CCPA.

Osobné údaje, ktoré zbierame, využívame a uverejňujeme

Zákon CCPA určuje kategórie osobných informácií, ktoré sú chránené v rámci CCPA. Nasledujúca tabuľka popisuje informácie o tom, ktoré osobné informácie zhromažďujeme vzťahujúc sa k danej kategórií a zdroje, z ktorých získavame takéto údaje. Pre ďalšie informácie vzťahujúce sa na osobné informácie, ktoré zhromažďujeme a ktoré sme zhromaždili v období 12 mesiacov pred nadobudnutím platnosti našich zásad o ochrane osobných údajov, si pozri stať „Typy zbieraných údajov“ v našich zásadách o ochrane osobných údajov. Osobné informácie môžeme používať na obchodné/komerčné účely, ktoré sú opísané v stati „Používanie údajov“ v našich zásadách o ochrane osobných údajov. Pre informácie, ako zdieľame tvoje osobné informácie, si pozri state „Zverejňovanie údajov“, „Poskytovatelia služieb“, „Analytické nástroje“ a „Uverejňovanie reklamy“ v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

Kategória osobných údajov Osobné údaje, ktoré zbierame v tejto kategórii Zdroje osobných údajov
 1. Identifikátory
 • Skutočné meno alebo prezývka
 • Adresa/y internetového protokolu (IP)
 • E-mailová adresa
 • Názov účtu (užívateľské meno) alebo iný podobný identifikátor
 • Kľúče pre mobilné push oznámenia
 • Pri niektorých účtoch sa môžu zbierať aj určité identifikátory tretích strán spojené so šachovými službami (napr. číslo USCF alebo FIDE ID)
 • Informácie, ktoré nám poskytuješ
 • Informácie, ktoré od teba zbierame automaticky
 • Poskytovateľ služby tretej strany
 1. Kategórie osobných údajov uvedené v zákone Kalifornie o záznamoch o spotrebiteľovi (Kal. obč. zákonník § 1798.80(e))
 • nevzťahuje sa
 • nevzťahuje sa
 1. Charakteristika chránenej klasifikácie podľa kalifornských alebo federálnych zákonov
 • nevzťahuje sa
 • nevzťahuje sa
 1. Komerčné informácie
 • nevzťahuje sa
 • nevzťahuje sa
 1. Biometrické informácie
 • nevzťahuje sa
 • nevzťahuje sa
 1. Internetová alebo iná podobná sieťová aktivita
 • Prehľadávanie histórie len na chess.com
 • Informácie, ktoré od teba zbierame automaticky
 • Poskytovateľ služby tretej strany
 1. Údaje o geolokácii
 • nevzťahuje sa
 • nevzťahuje sa
 1. Zmyslové údaje
 • nevzťahuje sa
 • nevzťahuje sa
 1. Profesijné údaje alebo údaje spojené so zamestnaním
 • nevzťahuje sa
 • nevzťahuje sa
 1. Neverejná výučbová informácia (uplatňuje sa Právo na rodinné vzdelávanie a Zákon o ochrane osobných údajov (20 U.S.C. Odsek 1232g, 34 C.F.R. Časť 99))
 • nevzťahuje sa
 • nevzťahuje sa
 1. Závery vyvodené z iných osobných informácii
 • nevzťahuje sa
 • nevzťahuje sa

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Pokiaľ máš akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom tohto oznámenia alebo spôsobu, akým Chess.com, LLC zbiera a využíva tvoje informácie popísané v Zásadách o ochrane osobných údajov alebo si chceš uplatniť svoje práva podľa zákonov štátu Kalifornia, neváhaj a kontaktuj nás prostredníctvom:

Telefón: 1 (800) 318-2827 Ext. 121
E-mail: support@chess.com
Poštová adresa:
Chess.com, LLC
877 E 1200 S #970397
Orem, UT 94097

ZMENY TOHTO OZNÁMENIA O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vymedzujeme si právo kedykoľvek podľa nášho uváženia meniť naše Zásady o ochrane osobných údajov. Keď urobíme zmeny v našich Zásadách o ochrane osobných údajov, (i) dáme ti vedieť prostredníctvom e-mailu a/alebo viditeľným oznámením prostredníctvom našej služby a (ii) uverejníme aktualizované zásady o ochrane osobných údajov na našej stránke a aktualizujeme ich dátum platnosti. Odporúčame pravidelne si prezerať tieto zásady pre akékoľvek zmeny.

Ak budeš po uverejnení zmien našu stránku aj naďalej používať, znamená to, že s týmito zmenami súhlasíš.