Pogoji uporabe

Naslednje besedilo je zgolj informativni prevod. Edina pravno veljavna različica je dostopna v angleščini.

Datum uveljavitve: March 27, 2020

Preprosto povedano: spoštuj ostale, spoštuj zakonodajo in uživaj!

Chess.com vam ponuja svojo storitev pod naslednjimi pravili in pogoji ("Pogoji storitve").

Z UPORABO TE STORITVE SPREJEMATE VSA PRAVILA IN POGOJE PRAVIL ZASEBNOSTI IN TA PRAVILA UPORABE STORITVE IN IZJAVLJATE, DA STE STARI 18 LET ALI VEČ IN IZPOLNJUJETE ZAKONSKE POGOJE, DA STE PODVRŽENI IN SE STRINJATE S PRAVILI IN POGOJI PRAVIL ZASEBNOSTI IN S TEMI PRAVILI UPORABE STORITVE ALI STE STARŠ ALI POOBLAŠČENI SKRBNIK NEKOGA, KI JE MLAJŠI OD 18 LET, ZA KATEREGA STE USTVARILI RAČUN. ČE NE SPREJMETE PRAVIL ZASEBNOSTI IN TEH POGOJEV, POTEM NIMATE DOVOLJENJA ZA UPORABO STORITVE.

TI POGOJI STORITVE VKLJUČUJEJO (1) ARBITRAŽNO DOLOČBO; (2) ODPOVED PRAVICAM DO VLOŽITVE SKUPINSKE TOŽBE ZOPER NAS; IN (3) VAŠO ODPOVED VSEM ZAHTEVKOM ZA POVRAČILO ŠKODE ZOPER NAS, KI BI LAHKO NASTALI ZARADI VAŠE UPORABE STORITEV. Z UPORABO STORITVE, SE TUKAJ STRINJATE S TEMI DOLOČBAMI.

Storitve

Chess.com ponuja zbirko vsebin, virov, orodij in tehnologij, ki omogočajo uporabnikom, da uživajo v šahu in okoliški kulturi ("Storitev"). Strinjate se, da Storitev lahko vsebuje oglase. Chess.com si pridružuje pravico, da kadarkoli in občasno začasno ali trajno spremeni ali diskuntinuira Storitev (ali katerikoli njen del) z ali brez obvestila. Strinjate se, da Chess.com ne bo odgovoren vam ali tretji osebi za kakršno koli spremembo, suspenzijo ali diskontinuiteto Storitve.

Registracija

Za dovoljenje do uporabe Storitve, se strinjate, da: (a) zagotavljate resnične, točne, aktualne in popolne informacije o sebi kot zahtevajo obvezna polja pri obrazcu za registracijo Storitve in izbirna polja, če se tako odločite; in (b) vzdržujete in sproti posodabljate Registracijske podatke, da jih ohranjate resnične, točne, aktualne in popolne. Če posredujete katero koli informacijo, ki je neresnična, netočna, neaktualna ali nepopolna, ali če ima Chess.com utemeljene razloge za sum, da je takšna informacija neresnična, netočna, neaktualna ali nepopolna, ima Chess.com pravico suspendirati ali ukiniti vaš račun ali zavrniti katero koli ali vse trenutne ali bodoče uporabe Storitve.

Mladoletniki & otroki

Chess.com skrbi za varnost in zasebnost vseh svojih članov, še posebej otrok. Iz tega razloga morajo starši ali skrbniki otrok, mlajših od 13 let, ki želijo dovoliti svojim otrokom dostop do Storitve, ustvariti račun, ki ga vodi zakoniti skrbnik, ki je star vsaj 18 let in ki nadzira otrokovo uporabo. Z dovoljenjem dostopa otroka do vašega računa dovoljujete svojemu otroku tudi dostop do vseh področij Storitve. Prosimo, ne pozabite, da je Storitev oblikovana z namenom, da nagovarja široko občinstvo. V skladu s tem je vaša odgovornost, kot zakoniti skrbnik, da določite ali je katero koli področje storitve in/ali vsebina primerna za vašega otroka.

Računi članov

Čeprav velik del Storitve ne zahteva registracije, se lahko registrirate kot uporabnik Chess.com, da lahko uživate v večjem dostopu ali privilegijih. Če se odločite za registracijo, bote prejeli uporabniško ime in geslo, ko končate registracijski proces Storitve. Odgovorni ste za varovanje zaupnosti gesla in računa in ste v celoti odgovorni za vse aktivnosti, ki se zgodijo z vašim geslom ali računom. Strinjate se, da (a) takoj obvestite Chess.com glede kakršne koli nepooblaščene uporabe vašega gesla ali računa ali katere koli druge varnostne kršitve, in (b) zagotavljate, da zapustite vaš račun na koncu vsake seje. Chess.com ne more in ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki izhaja iz nezaščite vašega računa z vaše strani.

Priznavate, dajete soglasje in se strinjate, da lahko Chess.com dostopa, hrani ali razkrije informacijo o vašem računu in Vsebino, če je to potrebno zaradi zakona ali v dobri veri, da je takšna ohranitev ali razkritje dostopa razumno potrebno za: (a) spoštovanje zakonitega postopka; (b) uveljavitev teh Pogojev storitve; (c) odgovor na trditve, da Vsebina (kot opredeljeno spodaj) krši zakon ali pravice tretjih strank; (d) da odgovorimo na vašo zahtevo za storitev strankam; ali (e) za zaščito pravic, lastnine ali osebne varnosti na Chess.com, njegovih uporabnikov in javnosti.

Omejitve računa

Strinjate se, da lahko Chess.com vzpostavi splošne prakse in omejitve glede uporabe Storitve, kar vključuje tudi hranjenje s strani Storitve brez omejive največjega števila dni e-poštnih sporočil, objav na sporočilnih deskah ali ostale naložene vsebine, maksimalno število e-poštnih sporočil, ki jih lahko pošlje ali prejme račun na Storitvi, maksimalno velikost katerega koli e-poštnega sporočila, ki je lahko poslano ali prejeto od računa na Storitvi, maksimalni prostor na disku, ki bo dodeljen na Chess.com strežnikih na vašo zahtevo in maksimalno število dostopov (in maksimalno trajanje, s katerim lahko dostopate) do Storitve v določenem časovnem obdodju. Strinjate se, da si Chess.com pridružuje pravico, da odjavi račune, ki so neaktivni dlje časa. Nadalje se strinjate, da si Chess.com pridružuje pravico, da spremeni te splošne prakse in jih občasno omeji.

Prenehanje

Strinjate se, da Chess.com lahko, z ali brez razloga in brez predhodnega obvestila, takoj prekine vaš Chess.com račun, vse povezane e-poštne naslove in dostop do Storitve. Chess.com lahko ukine z ali brez razloga kadarkoli in učinkovito takoj, po lastni presoji Chess.com, kar vključuje tudi, vendar se ne omejuje na, neupoštevanje Člana s temi pravili in pogoji Sporazuma. Razlog za takšno prekinitev lahko vključuje, vendar se ne omejuje na, (a) kršitve teh Pogojev storitve ali drugih uveljavljenih sporazumov ali smernic, (b) zahteve organov pregona ali drugih vladnih agencij, (c) vašo zahtevo (brisanje računov na lastno zahtevo), (d) diskontinuiteo ali materialne spremembe Storitve (ali katerega koli njenega dela), (e) nepričakovana tehnična ali varnostna vprašanja ali težave, (f) daljša obdobja neaktivnosti, (g) vaše sodelovanje pri goljufivih ali nezakonitih dejavnosti, in/ali (h) vaše neplačilo katerekoli pristojbine, ki jih dolgujete v zvezi s Storitvami. Ukinitev vašega Chess.com računa vključuje (a) odstranitev dostopa do vseh ponudb znotraj storitve, (b) izbris vašega gesla in vseh povezanih informacij, datotek in vsebine, ki so povezane z ali so znotraj vašega računa (ali katerega koli njegovega dela) in (c) prepoved nadaljnje uporabe Storitve. Poleg tega se strinjate, da se vse ukinitve opravijo po lastni presoji Chess.com in da Chess.com ne bo odgovoren vam ali kateri koli tretji osebi za ukinitev vašega računa, katerega koli povezanega e-poštnega naslova, ali dostopa do Storitve.

Nagrade

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

S sodelovanjem pri kateremkoli Tekmovanju se tukaj strinjate z razbremenitvijo in neodgovornostjo našega podjetja, njenih pravnih zastopnikov, podružnic, odvisnih družb, agencij in posameznih uradnikov, direktorjev, zaposlenih in agentov, za katerekoli stroške, izdatke, odškodnine, terjatve za izgubo, akcij ali postopkov z vaše strani (ali katerekoli tretje osebe v vašem imenu) ("Terjatve"), ki so posledica vaše udeležbe v Tekmovanju in/ali Nagrade, ki bi vam lahko ali ne bila podeljena zaradi udeležbe v njih in Chess.com se popolnoma izključuje od katerekoli odgovornosti v odnosu do katerekoli takšne Zahteve.

Chess.com vam ne odgovarja za neizpolnjevanje katerekoli naše dolžnosti v okviru Tekmovanja ali v odnosu do Nagrade, kadar Chess.com tega ne more narediti zaradi okoliščin, ki so izven našega razumnega nadzora.

Tukaj se strinjate z neodgovornostjo našega podjetja, njenih pravnih zastopnikov, podružnic, odvisnih družb, agencij in posameznih uradnikov, direktorjev, zaposlenih za vse stroške, izgube, škode, izdatke in odgovornosti (vključno za izgubo ugleda ali dobrega imena in plačilo strokovnega svetovalca) s strani Chess.com, ki so nastali kot posledica vaših kršitev vaših obveznosti po teh Pravilih, Chess.com Pogojih storitve, Pravilih turnirja ali Posebnih pogojih, ali v povezavi z vašim neupoštevanjem katerihkoli navodil, danih s strani naše ekipe ali v povezavi s katerokoli zadevo glede vaše udeležbe v Tekmovanju.

V primeru sporov ali nesporazumov v povezavi s katerimkoli aspektom Tekmovanja, vključno z a ne omejeno na vse zadeve, ki so povezane s podeljevanjem Nagrad, upravičenosti Udeleženca za sodelovanje v Tekmovanju, obnašanjem kateregakoli Udeleženca, temi Pravili, Chess.com Pogoji storitve, Pravili turnirja ali Posebnimi pogoji, je končna odločitev v pristojnosti naše ekipe in katerakoli odločitev s strani Chess.com je končna in zavezujoča za vas in ni predmet ponovne preučitve ali pritožbe z vaše strani ali s strani katerekoli tretje osebe.

Obnašanje članov

Strinjate se, da ne boste uporabljali Storitve za:

 • nalaganje, objavljanje, pošiljanje elektronske pošte, prenašanje ali za kako drugače vzpostavljanje dostopnosti katere koli Vsebine, ki je nezakonita, škodljiva, ki grozi, je nasilna, nadleguje, je žaljiva, vulgarna, obscena, seksualno nazorna, pornografska, posmehovalna, krši zasebnost posameznika, je sovražna, rasno, etnično ali drugače žaljiva;
 • objavo katerih koli komentarjev, besedila, sporočil ali povezav v forumih ali za katere koli javne komentarje, ki vsebujejo oglase vseh vrst, vključno z verskimi, političnimi ali sporočili za novačenje za Chess.com skupine, klube, bloge ali za katero koli vsebino o ali od Chess.com;
 • objavo katerih koli komentarjev, besedila, povezav v forumih ali za katere koli javne komentarje, ki niso povezani ali so nerelevantni za namen ali vsebino izvirne vsebine, igre, članka, bloga ali teme foruma;
 • za grozenje z nasiljem proti komurkoli ali za zagovarjanje škodovanja samemu sebi;
 • "zalezuj" ali drugače nadleguj drugega;
 • izdajanje za katero koli osebo ali subjekt, vključno, a ne omejeno na, predstavnika Chess.com, ali za napačno izjavljanje ali kako drugače napačno predstavljanje vaše povezave z osebo ali subjektom;
 • ponarejanje glav dokumentov ali za manipuliranje identifikatorjev na kakšen drugačen način z namenom prikritja izvora katere koli Vsebine, ki je prenešena preko Storitve;
 • nalaganje, objavljanje, pošiljanje elektronske pošte, prenašanje ali za kako drugače vzpostavljanje dostopnosti katere koli Vsebine, za katero nimate pravice narediti dostopne pod nobenim zakonom ali pogodbenim ali skrbniškim razmerjem;
 • nalaganje, objavljanje, pošiljanje elektronske pošte, prenašanje ali za kako drugače vzpostavljanje dostopnosti katere koli Vsebine, ki vključuje osebne podatke brez njihovega dovoljenja ali ki krši kateri koli patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost, avtorsko pravico, pravice do objavljanja ali ostale lastninske pravice katere koli stranke;
 • nalaganje, objavljanje, pošiljanje elektronske pošte, prenašanje ali za kako drugače vzpostavljanje dostopnosti katerega koli neprostovoljnega ali nepooblaščenega oglaševanja, promocijskega materiala, "vsiljena pošta," "spam", "verižna pisma," "piramidalne sheme," ali katere koli druge oblike pridobivanja strank, razen na področjih, ki so narejena za tovrstne namene;
 • nalaganje, objavljanje, pošiljanje elektronske pošte, prenašanje ali za kako drugače vzpostavljanje dostopnosti katerega koli gradiva, ki vsebuje viruse programske opreme ali katero koli drugo računalniško kodo, datoteke ali programe, ki so oblikovani da motijo, uničijo ali omejijo funkcionalnost katere koli programske opreme ali strojne opreme ali telekomunikacijske opreme;
 • motnjo normalnega poteka dialoga ali za ravnanje kako drugače, ki negativno vpliva na zmožnost ostalih uporabnikov, da sodelujejo v izmenjavah v realnem času;
 • vmešavanje ali motenje Storitve ali strežnikov ali omrežij, ki so povezani s Storitvijo, ali za neupoštevanje katerih koli zahtev, postopkov, politik ali pravil omrežij, ki so povezani s Storitvijo;
 • dostopanje, neveljavno uporabo ali za uporabo nejavnih področij Storitve, Chess.com računalniških sistemov ali tehničnih sistemov dostave Chess.com ponudnikov;
 • raziskovanje, iskanje ali testiranje ranljivosti katerega koli sistema ali omrežja ali za kršitev ali obvod katerim koli varnostnim ali avtentikacijskim ukrepom;
 • uporabo katerega koli robota, pajka, aplikacije za iskanje/obnovitev, ali drugih manualnih ali avtomatičnih naprav ali postopkov za obnovo, indeksiranje, "rudarjenje podatkov," ali za reproduciranje ali obvod navigacijske strukture ali predstavitve Storitve ali njenih vsebin na kakršen koli način;
 • namerno ali nenamerno kršenje katere koli veljavne lokalne, državne, nacionalne ali mednarodne zakonodaje in katerih koli predpisov, ki imajo moč zakona; in/ali
 • zbiranje ali hranjenje osebnih podatkov o drugih uporabnikih v zvezi s prepovedanim ravnanjem in aktivnostmi, ki so opredeljeni v zgornjih odstavkih.

Strinjate se, da ne boste reproducirali, duplicirali, kopirali, prodajali, trgovali, ponovno prodajali ali izkoriščali za karšne koli komercialne namene, kateri koli del te Storitve (vključno s Chess.com uporabniškim imenom), uporabe Storitve ali dostopa do Storitve. Strinjate se, da vaš Chess.com račun ni prenosljiv.

Vsebina

Zavedate se, da so vse informacije, podatki, besedilo, programska oprema, glasba, zvok, fotografije, grafike, video, sporočila, oznake ali druga gradiva ("Vsebina"), javno objavljeni ali zasebno preneseni, izključna odgovornost osebe od kogar izvira taka Vsebina. To pomeni, da ste vi in ne Chess.com, v celoti odgovorni za vso Vsebino, ki jo naložite, objavite, pošljete po elektronski pošti, prenesete ali kakorkoli drugače naredite dostopno preko Storitve. Chess.com ne nadzira Vsebine, ki je objavljena preko Storitve in, kot tak, ne garantira točnosti, integritete ali kakovosti take Vsebine. Zavedate se, da ste z uporabo Storitve lahko nenamenoma izpostavljeni Vsebini, ki je žaljiva, nedostojna ali neprimerna. Pod nobenimi okoliščinami ne bo Chess.com kakorkoli odgovoren za katero koli Vsebino, vključno z, a ne omejeno na, katere koli napake ali pomanjkljivosti v kateri koli Vsebini, ali kakršno koli izgubo ali škodo, povzročeno kot posledica uporabe katere koli Vsebine, ki je objavljena, poslana po elektronski pošti, prenesena ali kako drugače dosegljiva preko Storitve.

Strinjate se, da Chess.com lahko ali ne predhodno posname vsebino, a da imajo Chess.com in njegovi pooblaščenci pravico (vendar ne obveznost), da po lastni preoji predhodno posnamejo, zavrnejo ali premaknejo katero koli Vsebino, ki je dostopna preko Storitve. Brez omejevanja zgoraj navedenega, Chess.com in njegovi pooblaščenci imajo pravico odstaniti katero koli Vsebino, ki krši te Pogoje storitve ali je na kakšen drugačen način neprimerna. Chess.com lahko odstrani katero koli Vsebino na Storitvi iz katerega koli razloga in lahko suspendira ali ukine uporabnike ali zahteva nazaj uporabniška imena kadarkoli brez odgovornosti do vas. Prav tako si pridružujemo pravico do dostopa, branja, ohranitve ali razkritja katere koli informacije, za katero upravičeno menimo, da je potrebna, da (i) zadostimo veljavnemu zakonu, pravilom, zakonitemu postopku ali zahtevi oblasti, (ii) uveljavimo Pogoje storitve, vključno s preverjanjem njihovih potencialnih kršitev, (iii) odkrijemo, preprečimo ali kakorkoli drugače naslovimo goljufanje, varnostna ali tehnična vprašanja, (iv) odgovorimo na zahteve s strani podpore uporabnikom, ali (v) zaščitimo pravice, lastnino ali varnost Chess.com, njegovih uporabnikov in javnosti.

Zavedate se, da lahko Storitev in programska oprema, ki je del Storitve, vključuje varnostne komponente, ki dovoljujejo zaščito digitalnega gradiva in da je uporaba takega gradiva podvržena pravilom uporabe, ki jih določa Chess.com in/ali ponudniki vsebin, ki zagotavljajo vsebino za Storitev. Ne smete poskušati prekoračiti ali zaobiti pravil uporabe, ki se nanašajo na Storitev. Katera koli reprodukcija, publikacija, nadaljnja distribucija ali javno razkazovanje gradiv, ki jih zagotavlja Storitev, v celoti ali deloma, je striktno prepovedano.

Chess.com ne uveljavlja lastništva nad Vsebino, ki jo predložite ali naredite dostopno za vključitev v Storitev. Kljub temu pa, z ozirom na Vsebino, ki jo predložite ali naredite dostopno na javno dostopnih mestih Storitve, podelite Chess.com sledečo svetovno, brezplačno, trajno, nepreklicno, prenosljivo, neekskluzivno licenco, s pravico do podlicence, za uporabo, distribucijo, reprodukcijo, spremembo, prilagoditev, objavo, prevod, prenos, javno izvajanje in javno objavo katere koli Vsebine, ki jo predložite ali naredite dostopno za vključitev na javno dostopna mesta Storitve in za vključitev takšne Vsebine v druga dela v katerem koli formatu ali mediju, ki je trenutno znan ali razvit kasneje.

Povračilo škode

Strinjate se, da boste Chess.com in njegovim hčerinskim družbam, podružnicam, uradnikom, agentom, zaposlenim, partnerjem in imetnikom licenc povrnili škodo in jih izvzeli iz kakršne koli zahteve, vključno z razumnimi stroški za odvetnike, ki jih je povzročila tretja stranka na podlagi Vsebine, ki ste jo posredovali, objavili, prenesli ali jo na kateri koli drug način naredili dostopno preko Storitve, vaše uporabe Storitve, vaše povezave na Storitev, vaše kršitve Pogojev storitve ali kršitve katerih koli pravic drugih.

Poslovanje z oglaševalci

Vaša korespondenca ali poslovanje z, ali sodelovanje pri promociji oglaševalcev na ali preko Storitve, vključno s plačilom ali povezanimi dobrinami ali storitvami, in kateri koli ostali pogoji, pravila, jamstva ali predstavljanja, ki so povezana s takšnim poslovanjem, so izključno med vami in oglaševalcem. Strinjate se, da Chess.com ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki je povzročena kot posledica takšnega poslovanja ali kot posledica prisotnosti takšnih oglaševalcev v Storitvi.

Storitev lahko ponuja, ali tretje osebe lahko ponujajo, povezave do ostalih spletnih strani svetovnega omrežja ali virov. Ker Chess.com nima nadzora nad takšnimi stranmi ali viri, priznavate ali se strinjate, da Chess.com ni odgovoren za dostopnost takšnih zunanjih strani ali virov, in ne podpira in ni odškodninsko ali kako drugače odgovoren za katero koli Vsebino, oglaševanje, produkte ali druga gradiva, ki so na teh straneh ali so dostopni preko takih strani ali virov. Nadalje priznavate in se strinjate, da Chess.com ni odškodninsko ali kako drugače odgovoren, posredno ali neposredno, za katero koli škodo ali izgubo, ki je bila povzročena ali naj bi bila domnevno povzročena z uporabo ali v povezavi z uporabo ali zanašanjem se na takšno Vsebino, dobrine ali storitve, ki so dostopne na ali preko katere koli takšne strani ali vira.

Lastninske pravice

Vse pravice, naslovi in interes za in do storitve, vključno z veljavnimi avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in katerimi koli drugimi lastninskimi pravicami, so in bodo ostali v izključni lasti Chess.com in njegovimi imetniki licenc. Vse blagovne znamke, storitvene znamke, logotipi, blagovna imena in katere koli druge lastninske oznake Chess.com, ki se tam uporabljajo, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke od Chess.com. Ostala imena izdelkov in podjetij, ki so omenjena v O storitvi, so lahko blagovne znamke njihovih posameznih lastnikov. Chess.com si pridružuje vse pravice, ki niso eksplicitno podeljene v teh Pogojih storitve.

Chess.com vam podeljuje osebno, neprenosljivo in neizključno pravico in licenco za uporabo predmetne kode svoje programske opreme na enem računalniku; pod pogojem, da ne (in ne dovolite katerikoli tretji osebi) kopirate, spreminjate, iz nje ne ustvarjate izpeljanih del, izvajate obratnega inženirstva, obratne združitve ali drugače poskušate odkriti izvorno kodo, prodajate, dodeljujete, podlicencirate, podelite varnostni interes v ali kako drugače prenašate pravico do programske opreme. Strinjate se, da ne spreminjate programske opreme na kateri koli način ali v katerikoli obliki, niti za uporabo spremenjenih različic programske opreme, vključno (brez omejitev) za pridobitev nepooblaščenega dostopa do storitve. Strinjate se, da ne boste dostopali do Storitve na kateri koli drug način, razen preko vmesnika, ki ga nudi Chess.com za uporabo pri dostopu do Storitve.

Informacija o blagovni znamki

Vse CHESS.COM blagovne znamke in storitvene znamke in ostali Chess.com logotipi in imena izdelkov in storitev so blagovne znamke Chess.com, d.o.o.. Brez predhodnega dovoljenja Chess.com, se strinjate, da ne prikazujete ali uporabljate te blagovne znamke na kakršen koli način.

Chess.com spoštuje intelektualno lastnino drugih in pričakuje od uporabnikov Storitve, da storijo enako. Chess.com spoštuje zvezni zakon Digital Millenium Copyright Act ("DMCA"), katerega besedilo je mogoče najti na spletni strani ameriškega urada za avtorske pravice http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Odzvali se bomo na obvestila o domnevnih kršitvah avtorskih pravic, ki spadajo pod DMCA in drugo veljavno zakonodajo, ki so nam ustrezno posredovana. Če menite, da je bila katera koli Vsebina kopirana ali uporabljena na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, nam sporočite naslednje podatke:

 • fizični ali elektronski podpis lastnika avtorske pravice ali osebe, ki je pooblaščena za ravnanje v njihovem imenu;
 • identifikacijo avtorskega dela, kjer je bil očitek, da so bile kršene pravice;
 • identifikacijo gradiva, kjer je bil očitek, da je prišlo do kršitve ali da je bilo predmet nedovoljene dejavnosti in za informacijo, ki je razumno zadostna, da nam omogoča locirati gradivo (kot je url);
 • vaše kontaktne informacije, vključno z vašim naslovom, telefonsko številko in elektronskim poštnim naslovom;
 • vašo pisno izjavo, da v dobri veri verjamete, da uporaba gradiva na način, kot je navedeno v pritožbi, ni odobrena s strani lastnika avtorske pravice, njegovega agenta, ali zakona; in
 • izjavo, da je informacija v obvestilu netočna, in, pod tveganjem krivega pričanja, da ste pooblaščeni za delovanje v imenu lastnika avtorske pravice.

Če menite, da vaša odstranjena Vsebina ne pomeni kršitve ali da imate potrebne pravice za objavo vaše Vsebine, nam prosimo pošljite proti-obvestilo, ki vsebuje naslednje podatke:

 • fizični ali elektronski podpis lastnika avtorske pravice ali osebe, ki je pooblaščena za ravnanje v njihovem imenu;
 • vaš fizični ali elektronski podpis (z vašim polnim zakonitim imenom);
 • identifikacijo Vsebine, ki je bila odstranjena ali do katere je bil dostop onemogočen in lokacije, kjer se je vsebina pojavila, preden je bila odstranjena ali onemogočena;
 • izjavo, da v dobri veri verjamete, pod tveganjem krivega pričanja, da je bila Vsebina odstranjena ali onemogočena kot posledica napake ali napačne identifikacije Vsebine; in
 • vaše kontaktne informacije, telefonsko številko in elektronski poštni naslov in izjavo, da boste sprejeli sodno vročitev od osebe, ki je podala izvorno obvestilo o domnevni kršitvi.

Če prejmemo proti-obvestilo, lahko pošljemo kopijo proti-obvestila osebi, ki očita kršitev avtorskih pravic in obvestimo to osebo, da bomo morda nadomestili odstranjeno Vsebino. Če oseba, ki je prvotno očitala kršitev avtorskih pravic, ne vloži zahtevka za sodni ukrep proti ponudniku Vsebine, članu ali uporabniku, se odstranjena Vsebina lahko nadomesti v 10 do 14 delovnih dneh ali več po prejemu proti-obvestila, na lastno presojo Chess.com.

Prosimo, zavedajte se, da vložitev proti-obvestila lahko vodi do sodnega postopka med vami in tožečo stranko, da se ugotovi lastništvo. Zavedajte se, da lahko pride do škodljivih pravnih posledic v vaši državi, če povzročite lažno obtožbo ali obtožbo v slabi veri z uporabo tega postopka.

Pridržujemo si pravico, da odstranimo Vsebino, ki domnevno krši pravila, brez predhodnega obvestila ali na našo lastno presojo. V ustreznih okoliščinah lahko Chess.com tudi ukine uporabniški račun, če je uporabnik odločen biti ponavljajoč kršitelj. Naš pooblaščeni agent za avtorske pravice, ki se ga obvesti o domnevnih kršitvah avtorskih pravic na Storitvi je:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Mednarodna uporaba

To Storitev nudi Chess.com s svojih pisarn v Združenih državah Amerike. Chess.com ne trdi, da je Storitev primerna ali dosegljiva na drugih lokacijah. Tisti, ki se odločijo za dostop do Storitve z drugih lokacij, to storijo na lastno pobudo in so odgovorni za spoštovanje lokalnih zakonov, če veljajo lokalni zakoni in v obsegu za katerega veljajo. Izjavljate in jamčite, da niste locirani v državi, ki je podvržena embargu vlade ZDA ali je bila s strani vlade ZDA označena za državo "podpornico terorizma" in niste uvrščeni na noben seznam vlade ZDA prepovedanih ali omejenih strank.

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA:

 • VAŠA UPORABA STORITVE JE NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST. STORITEV SE ZAGOTAVLJA NA OSNOVI "KOT JE" IN "KOT JE NA VOLJO", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA. BREZ OMEJEVANJA ZGORAJ NAVEDENEGA, CHESS.COM IZRECNO ZANIKA KAKRŠNO KOLI IN VSA JAMSTVA KAKRŠNE KOLI VRSTE, BODISI IZRECNE, IMPLICIRANE ALI PRIČAKOVANE V ZVEZI S CHESS.COM SPLETNO STRANJO IN STORITVIJO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA O LASTNIŠTVU, NEKRŠITVI, KOMERCIALNI SPREJEMLJIVOSTI IN UPORABNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.
 • CHESS.COM IN NJEGOVE HČERINSKE DRUŽBE, PODRUŽNICE, URADNIKI, ZAPOSLENI, AGENTI, PARTNERJI IN IMETNIKI LICENC NE GARANTIRAJO DA (i) BO STORITEV IZPOLNILA VAŠE ZAHTEVE; (ii) DA BO STORITEV NEPREKINJENA, TOČNA, VARNA ALI BREZ NAPAK; (iii) BODO REZULTATI, KI SE LAHKO PRIDOBIJO ZARADI UPORABE STORITVE, TOČNI ALI ZANESLJIVI; (iv) KVALITETA KATEREGA KOLI PRODUKTA, STORITVE, INFORMACIJE ALI DRUGEGA MATERIALA, KI STE GA KUPILI ALI PRIDOBILI SKOZI STORITEV, IZPOLNILA VAŠA PRIČAKOVANJA; IN (v) BODO POPRALJENE KATERE KOLI NAPAKE V PROGRAMSKI OPREMI ZA DOSTOP ALI NUDENJE PROGRAMSKE OPREME.
 • DO KATEREGAKOLI GRADIVA, KI GA PRENESETE ALI PRIDOBITE NA KAKŠEN DRUGAČEN NAČIN Z UPORABO STORITVE, SE DOSTOPA PO LASTNI IZBIRI IN NA LASTNO ODGOVORNOST IN BOSTE SAMI ODGOVORNI ZA MOREBITNO ŠKODO NA VAŠEM RAČUNALNIŠKEM SISTEMU ALI ZA IZGUBO PODATKOV ZARADI PRENOSA TOVRSTNEGA GRADIVA.
 • NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, USTNA ALI PISNA, KI STE JO PRIDOBILI OD CHESS.COM ALI PREKO ALI OD STORITVE, NE BO USTVARILA NOBENE ODGOVORNOSTI, KI NI IZRECNO NAVEDENA V POGOJIH STORITVE.
 • MAJHEN ODSTOTEK UPORABNIKOV LAHKO DOŽIVI EPILEPTIČNE NAPADE MED IZPOSTAVLJENOSTJO DOLOČENIM SVETLOBNIM VZORCEM ALI OZADJEM NA RAČUNALNIŠKEM ZASLONU ALI MED UPORABO STORITVE. DOLOČENE RAZMERE LAHKO SPROŽIJO PREDHODNO NEZAZNANE EPILEPTIČNE SIMPTOME TUDI PRI UPORABNIKIH, KI NIMAJO ZGODOVINE PREDHODNIH NAPADOV ALI EPILEPSIJE. ČE IMATE VI ALI KDORKOLI V VAŠI DRUŽINI EPILEPSIJO, SE POSVETUJTE S SVOJIM ZDRAVNIKOM PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI STORITEV. NEMUDOMA PRENEHAJTE UPORABLJATI STORITEV IN SE POSVETUJTE S SVOJIM ZDRAVNIKOM, ČE DOŽIVITE KATEREGAKOLI OD SLEDEČIH SIMPTOMOV MED UPORABO STORITVE: VRTOGLAVICA, SPREMENJENA VIZIJA, TRZANJE OČI ALI MIŠIC, IZGUBA ZAVESTI, DEZORIENTACIJA, KAKRŠNOKOLI NEPROSTOVOLJNO GIBANJE, ALI KRČI.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

IZRECNO RAZUMETE IN SE STRINJATE, DA CHESS.COM IN NJEGOVE HČERINSKE DRUŽBE, PODRUŽNICE, URADNIKI, ZAPOSLENI, AGENTI, PARTNERJI IN IMETNIKI LICENC NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI VAŠO IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO PODATKOV, IZGUBO DOBRE VOLJE, ZAČASNO NEDOSTOPNOST OPREME, ALI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI OPOZORILNO ŠKODO, TUDI ČE JE BILO CHESS.COM SVETOVANO O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE, KI SE NAVEZUJE NA CHESS.COM, STORITEV ALI KATERO KOLI VSEBINO, KI SE POKAŽE ALI JE NALOŽENA NA STORITEV.

NE GLEDE NA NAVEDENO ZGORAJ, ČE SODIŠČE IZ KAKRŠNEGA KOLI RAZLOGA UGOTOVI, DA JE CHESS.COM ODGOVOREN ZA ŠKODO, SKUPNA ODGOVORNOST CHESS.COM, KI BI IZHAJALA IZ ALI V ZVEZI S TEMI POGOJI STORITVE ALI ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITVE ALI KATERE KOLI VSEBINE NA VOLJO NA ALI PREKO STORITVE, V NOBENEM PRIMERU NE MORE PRESEČI STO AMERIŠKIH DOLARJEV (100,00 $ ZDA).

OMEJITVE TE SEKCIJE VELJAJO ZA KATERO KOLI TEORIJO ODGOVORNOSTI, KI TEMELJI BODISI NA JAMSTVU, POGODBI, STATUTU, ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), ZAKONODAJI O VARSTVU POTROŠNIKOV, ALI NA ČEM DRUGEM, TUDI ČE SE UGOTOVI, DA PRAVNO SREDSTVO, NAVEDENO TUKAJ, NI IZPOLNILO TEMELJNEGA NAMENA.

IZKLJUČITVE IN OMEJITVE

NEKATERA OKROŽJA NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE DOLOČENIH JAMSTEV ALI OMEJITVE ALI IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI ZA NENAMERNO ALI NAMERNO POVZROČENO ŠKODO. V SKLADU S TEM, NEKATERE ZGORNJE OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

Arbitraža, pravni nadzor in pristojnost

Strinjate se, da boste v primeru kakršnega koli spora s Chess.com, ki se na kakršen koli način nanaša na te Pogoje storitve ali na dostop ali uporabo Storitve, najprej kontaktirali nas in poskušali razrešiti spor z nami neformalno. Če spora ne bomo uspeli rešiti neformalno, se oboji strinjamo, da bomo razrešili kateri koli zahtevek, spor ali polemiko (brez zahtevkov za sodno prepoved ali drugo enakovredno prepoved), ki izhaja iz ali v povezavi s temi Pogoji, z zavezujočo arbitražo s strani Ameriške arbitražne zveze ("AAA") na podlagi Pravil o komercialni arbitraži in Nadaljnih postopkov za spore, ki so povezani s potrošniki, ki so takrat v veljavi za AAA, razen tistih, ki so navedeni tukaj. Zvezni zakon o arbitraži ("FAA") in zvezna zakonodaja o arbitraži bodo veljali za te Pogoje storitve. Arbitraža se bo izvedla v državi, kjer prebivate, razen če se vi in AAA drugače dogovorite. Če nameravate sprožiti arbitražo, morate najprej pisno obvestiti Chess.com o vaši nameri za arbitražo ("Obvestilo"). Obvestilo mora biti poslano na Chess.com tako, da pošljete Obvestilo po pooblaščeni pošti s strani U.S. Postal Service na: Chess.com, [address]. Obvestilo mora (i) opisati naravo in podlago zahtevka ali spora; in (ii) navesti specifično prepoved, ki jo iščete. Vsaka stranka bo odgovorna za plačilo katere koli pristojbine AAA za vložitev, administracijo in arbitra v skladu s pravili AAA, z izjemo, da bo Chess.com plačal za pristojbino za vložitev, administracijo in arbitra, če vaš zahtevek za povračilo škode ne presega $75,000 in ni prostovoljni (kot to določajo standardi, ki jih opredeljuje Zvezno pravilo o civilnem postopku 11(b)). Kateri koli znesek, ki ga določi arbiter, vključuje stroške arbitraže, razumne pristojbine za odvetnika in razumne stroške za strokovnjake ali druge priče, in katera koli sodba glede zneska, ki ga je določil arbiter, je lahko vnesena na katerem koli sodišču pristojnega okrožja. Nič, kar je nevedeno v tej sekciji, ne preprečuje nobeni stranki, da išče sodno prepoved ali drugo primerljivo prepoved od sodišč za zadeve, ki so povezane z varstvom podatkov, intelektualno lastnino ali nepooblaščenim dostopom do Storitve. VSI ZAHTEVKI MORAJO BITI VLOŽENI S STRANI STRANK SAMOSTOJNO IN NE KOT TOŽNIK ALI ČLAN SKUPINE V KATEREM KOLI SKUPINSKEM POSTOPKU ALI POSTOPKU PREKO PREDSTAVNIKA, IN, RAZEN ČE SE NE DOGOVORIMO DRUGAČE, ARBITER NE MORE KONSOLIDIRATI VEČ KOT ENEGA ZAHTEVKA ZA OSEBO. STRINJATE SE, DA SE Z VKLJUČITVIJO V TE POGOJE, VI IN CHESS.COM ODPOVEDUJETE PRAVICI DO POSTOPKA S POROTO ALI DO SODELOVANJA V SKUPINSKI TOŽBI.

Če se izkaže prepoved zoper skupinske tožbe ali ostale zahtevke na zahtevo tretjih oseb, vsebovane zgoraj, za neizvršljivo, potem bo ves predhodnji jezik v tej sekciji ničen in brezpredmeten.

Če se iz katerega koli razloga zahtevek nadaljuje na sodišču namesto na arbitraži, se bo spor urejal po zakonih države Kalifornija in FAA brez upoštevanja ali uporabe njene kolizije zakonskih določb ali vaše države bivanja, in bo priveden le na zvezna ali državna sodišča locirana v okrožju Santa Clara, Kalifornija, ZDA. Strinjate se s stvarno in krajevno pristojnostjo takšnih sodišč in se odrekate kateremu koli ugovoru zaradi neustreznosti foruma.

Spremembe Pogojev storitve

Te Pogoje lahko spremenimo kadarkoli in posodobili bomo najnovejšo različico na www.chess.com. Če ugotovimo, da smo naredili materialno spremembo, vas bomo obvestili tako, da vam pošljemo elektronsko pošto na elektronski poštni naslov, ki ste ga navedli, ko ste registrirali svoj račun ali če ste objavili obvestilo preko Storitve. Če še naprej dostopate ali uporabljate Storitev, potem ko so te spremembe postale veljavne, se strinjate, da ste zavezani spremenjenim Pogojem storitve.

Splošne informacije

Pogoji storitve tvorijo celoten sporazum med vami in Chess.com in določajo vašo uporabo Storitve, ki prevladajo nad vsemi predhodnimi sporazumi med vami in Chess.com v povezavi s Storitvijo. Ti Pogoji storitve so celoten in ekskluzivni sporazum med Chess.com in vami glede Storitve, in ti Pogoji storitve prevladajo nad in nadomeščajo vse predhodne sporazume med Chess.com in vami glede Storitve (brez storitev, za katere imate ločen sporazum s Chess.com, ki je eksplicitno dodaten ali namesto teh Pogojev storitve). Če se katera koli določba teh Pogojev storitve izkaže za neveljavno, bo preostanek Pogojev storitve še naprej v polni veljavi in uporabi. Ti Pogoji storitve in podeljene pravice in obveznosti navedene tukaj ne smete prenašati, dodeliti ali delegirati na kakršen koli način. Chess.com lahko svobodno dodeli te Pogoje storitve in vi se strinjate, da so katere koli pravice intelektualne lastnine, ki so dodeljene Chess.com tukaj, vključno s pravicami do Vsebine, prenosljive na Chess.com pooblaščenca brez vašega soglasja. Če Chess.com ne izkoristi ali uveljavi katere koli pravice ali določbe Pogojev storitve, to ne pomeni odpoved takšni pravici ali določbi.