ESPAEIAK ARCHITECTS
WELCOME TO ESPAEIAK ARCHITECTS! This club has been created for all who love and use the world of imagination in chess like architects use it for creating a comfortable space for living, playing, working, etc and of course during playing chess! All chess players are welcome! Ky klub është krijuar për të gjithë ata që e duan dhe përdorin botën e imagjinatës në shah si arkitektët e përdorin atë për krijimin e një hapësire të rehatshme për të jetuar, luajtur, punuar, etj, dhe natyrisht gjatë lojës së shahut! Të gjithë shahistët janë të mirëpritur! (7th April 2019)
Administratorët
Ndeshje
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: