Emri Rangu Lojtarë Data
2|1 Blitz tourney
Kingdeletemi | Pikët 3/3
I hapur 7 21 pri 2017, 11:30 e paradites
Easter Monday 2|1 Blitz tourney
JimGenius | Pikët 3/3
I hapur 7 17 pri 2017, 6:30 e paradites
Easter 2|1 Blitz tourney
victorabiodun | Pikët 3/3
I hapur 4 15 pri 2017, 6:59 e paradites
Evening 2|1 Blitz tournament
charlescandycampbell | Pikët 2/3
I hapur 4 6 pri 2017, 9:44 e paradites
Late night blitz 2|1
victorabiodun | Pikët 3/3
I hapur 5 5 pri 2017, 3:00 e pasdites
Team Nigeria Weekend 2|1 Blitz
victorabiodun | Pikët 3/3
I hapur 6 26 mar 2017, 12:44 e pasdites
Team Nigeria Weekend 2|1 Blitz
NMGODBLESS | Pikët 3/3
I hapur 6 26 mar 2017, 11:44 e paradites
MONTHLY GRP.TOURNEY 2+1
JimGenius | Pikët 4/4
I hapur 9 25 mar 2017, 1:59 e pasdites
SATURDAY BLITZ 2+1
gmkushimo | Pikët 3/3
I hapur 6 25 mar 2017, 1:29 e paradites
SATURDAY BLITZ 2+1
GM-Julio | Pikët 3/3
I hapur 6 25 mar 2017, 12:39 e paradites
FRIDAY NIGHT BLITZ 5MINS
GM-Julio | Pikët 3/3
1400 - 2600 7 24 mar 2017, 1:59 e pasdites
Team Nigeria Weekend 5mins Blitz Tourney #1
gmkushimo | Pikët 3/3
I hapur 6 24 mar 2017, 12:59 e pasdites
TEAM NIGERIA 2+1 BULLET
gmkushimo | Pikët 3/3
1300 - 2600 4 23 mar 2017, 2:59 e pasdites
TEAM NIGERIAN 2+1 BULLLET
victorabiodun | Pikët 2/3
1300 - 2600 4 23 mar 2017, 1:59 e pasdites
Team Nigeria 2+1 blitz tourney #3
victorabiodun | Pikët 3/3
I hapur 6 23 mar 2017, 9:29 e paradites
Team Nigeria 2+1 blitz tourney #2
gmkushimo | Pikët 2/3
I hapur 5 23 mar 2017, 6:59 e paradites
Team Nigeria 2+1 blitz tournament 20q7
victorabiodun | Pikët 3/3
I hapur 4 23 mar 2017, 4:59 e paradites