P.C.A. 2020 - ROUND 1; Chess club Classic Brilliant Combinations vs The Chess Headquarters

Chess club Classic Brilliant Combinations kundër The Chess Headquarters
Në vazhdim
Koha e fillimit
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
P.C.A. 2020 - ROUND 1;
74 vs 49
0 0 #1 1 1
0 ½ #2 1 ½
½ 0 #3 ½ 1
Alik7
Alik7
(2126)
0 0 #4 1 1
½ ½ #5 ½ ½
0 1 #6 1 0
1 1 #7 0 0
1 ½ #8 0 ½
1 1 #9 0 0
½
#10
½
1 1 #11 0 0
0 0 #12 1 1
0 0 #13 1 1
Kiskis
Kiskis
(2050)
1 1 #14 0 0
0 0 #15 1 1
Pc4EO
Pc4EO
(1948)
1 1 #16 0 0
1 1 #17 0 0
1 1 #18 0 0
0 0 #19 1 1
1 0 #20 0 1
0 1 #21 1 0
1 1 #22 0 0
0 0 #23 1 1
0 0 #24 1 1
1 1 #25 0 0
0 0 #26 1 1
f1sho
f1sho
(1546)
0 1 #27 1 0
0 0 #28 1 1
½ 1 #29 ½ 0
1 0 #30 0 1
1 1 #31 0 0
½ 1 #32 ½ 0
1 0 #33 0 1
1 1 #34 0 0
0 0 #35 1 1
1 1 #36 0 0
0 0 #37 1 1
0 0 #38 1 1
1 1 #39 0 0
1 1 #40 0 0
1 1 #41 0 0
0 1 #42 1 0
1 1 #43 0 0
1 1 #44 0 0
1 ½ #45 0 ½
1 ½ #46 0 ½
1 1 #47 0 0
0 1 #48 1 0
Zelhi
Zelhi
(1313)
1 1 #49 0 0
1 1 #50 0 0
1 1 #51 0 0
1 1 #52 0 0
1 1 #53 0 0
Acsi67
Acsi67
(1248)
0 0 #54 1 1
0 0 #55 1 1
1 1 #56 0 0
1 1 #57 0 0
1 1 #58 0 0
1 0 #59 0 1
1 1 #60 0 0
0 1 #61 1 0
0 0 #62 1 1
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
The Chess Headquarters
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: