Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
66 vs 28
1 0 #1 0 1
1 0 #2 0 1
0 0 #3 1 1
½ 1 #4 ½ 0
0 0 #5 1 1
½ 0 #6 ½ 1
0 0 #7 1 1
1 1 #8 0 0
1 1 #9 0 0
1 1 #10 0 0
1 1 #11 0 0
0 1 #12 1 0
½ 1 #13 ½ 0
1 0 #14 0 1
½ 1 #15 ½ 0
1 1 #16 0 0
1 1 #17 0 0
0 0 #18 1 1
1 0 #19 0 1
0 1 #20 1 0
1 ½ #21 0 ½
TCK1
TCK1
(1569)
1 1 #22 0 0
kikiok
kikiok
(1418)
1 1 #23 0 0
BeeRad
BeeRad
(1425)
1 1 #24 0 0
1 ½ #25 0 ½
1 1 #26 0 0
½ 1 #27 ½ 0
0 0 #28 1 1
mookjw
mookjw
(1725)
0 0 #29 1 1
0 0 #30 1 1
1 1 #31 0 0
0 1 #32 1 0
1 1 #33 0 0
1 1 #34 0 0
1 1 #35 0 0
½ 1 #36 ½ 0
1 1 #37 0 0
1 1 #38 0 0
0 1 #39 1 0
1 1 #40 0 0
1 1 #41 0 0
1 1 #42 0 0
Gandad
Gandad
(1197)
1 1 #43 0 0
1 1 #44 0 0
1 0 #45 0 1
1 1 #46 0 0
1 1 #47 0 0
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
I like beer and Chess
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: