Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
73 vs 15
Pc4EO
Pc4EO
(1948)
½ 1 #1 ½ 0
½ 1 #2 ½ 0
0 1 #3 1 0
1 0 #4 0 1
1 1 #5 0 0
1 1 #6 0 0
0 0 #7 1 1
rash54
rash54
(1791)
1 1 #8 0 0
1 1 #9 0 0
1 1 #10 0 0
1 0 #11 0 1
½ 0 #12 ½ 1
1 1 #13 0 0
1 1 #14 0 0
1 1 #15 0 0
1 0 #16 0 1
1 1 #17 0 0
½ 1 #18 ½ 0
1 0 #19 0 1
1 1 #20 0 0
1 1 #21 0 0
1 1 #22 0 0
0 0 #23 1 1
1 1 #24 0 0
1 1 #25 0 0
1 1 #26 0 0
0 0 #27 1 1
1 1 #28 0 0
1 1 #29 0 0
1 1 #30 0 0
1 1 #31 0 0
1 1 #32 0 0
1 1 #33 0 0
swmike
swmike
(1279)
0 1 #34 1 0
1 1 #35 0 0
1 1 #36 0 0
JF_72
JF_72
(1233)
1 1 #37 0 0
1 1 #38 0 0
1 1 #39 0 0
1 1 #40 0 0
1 1 #41 0 0
1 1 #42 0 0
1 1 #43 0 0
1 1 #44 0 0
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team United Kingdom.
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: