1WL LADDER Tournament: Team Russia vs Chess club Classic Brilliant Combinations

Team Russia kundër Chess club Classic Brilliant Combinations
Në vazhdim
Koha e fillimit
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
Choice of the challenging club
154 vs 181
1 1 #1 0 0
1 1 #2 0 0
1 ½ #3 0 ½
0 0 #4 1 1
0 0 #5 1 1
0 0 #6 1 1
0 0 #7 1 1
GNRN
GNRN
(2093)
1 1 #8 0 0
1 1 #9 0 0
½ ½ #10 ½ ½
½ ½ #11 ½ ½
gasmus
gasmus
(1903)
1 1 #12 0 0
½ ½ #13 ½ ½
½ ½ #14 ½ ½
0 0 #15 1 1
Na107
Na107
(1863)
½ 0 #16 ½ 1
1 ½ #17 0 ½
uqtay
uqtay
(2062)
1 1 #18 0 0
½ 1 #19 ½ 0
1 1 #20 0 0
0 0 #21 1 1
1 1 #22 0 0
0 0 #23 1 1
0 0 #24 1 1
0 0 #25 1 1
0 ½ #26 1 ½
½ 1 #27 ½ 0
1 0 #28 0 1
banah
banah
(1796)
1 0 #29 0 1
0 0 #30 1 1
1 1 #31 0 0
Pahin
Pahin
(1826)
0 0 #32 1 1
0 1 #33 1 0
Fba72
Fba72
(1790)
0 0 #34 1 1
0 0 #35 1 1
1 1 #36 0 0
½ ½ #37 ½ ½
½ ½ #38 ½ ½
0 ½ #39 1 ½
0 0 #40 1 1
½ 0 #41 ½ 1
1 1 #42 0 0
RomBR
RomBR
(1823)
1 0 #43 0 1
YAROXA
YAROXA
(1829)
0 1 #44 1 0
0 ½ #45 1 ½
0 0 #46 1 1
0 ½ #47 1 ½
½ 0 #48 ½ 1
Vint7
Vint7
(1820)
0 1 #49 1 0
1 1 #50 0 0
TypucT
TypucT
(1658)
1 0 #51 0 1
0 0 #52 1 1
0 0 #53 1 1
KIS-83
KIS-83
(1733)
0 ½ #54 1 ½
0 0 #55 1 1
0 1 #56 1 0
0 0 #57 1 1
0 1 #58 1 0
1 1 #59 0 0
0 0 #60 1 1
1 1 #61 0 0
0 ½ #62 1 ½
½ ½ #63 ½ ½
1 1 #64 0 0
0 0 #65 1 1
1 ½ #66 0 ½
1 1 #67 0 0
0 0 #68 1 1
1 1 #69 0 0
1 0 #70 0 1
Watzz
Watzz
(1793)
0 0 #71 1 1
0 0 #72 1 1
½
#73
½
1 1 #74 0 0
1 1 #75 0 0
1 1 #76 0 0
1 0 #77 0 1
1 1 #78 0 0
IL1
IL1
(1759)
½ 0 #79 ½ 1
1 1 #80 0 0
0 ½ #81 1 ½
½ ½ #82 ½ ½
phinik
phinik
(1586)
0 0 #83 1 1
1 1 #84 0 0
0 0 #85 1 1
0 0 #86 1 1
0 0 #87 1 1
0 1 #88 1 0
1 1 #89 0 0
F_M_Y
F_M_Y
(1623)
0 0 #90 1 1
0 ½ #91 1 ½
0 1 #92 1 0
½ 0 #93 ½ 1
0 1 #94 1 0
0 1 #95 1 0
0 1 #96 1 0
1 1 #97 0 0
1 1 #98 0 0
1 1 #99 0 0
0 0 #100 1 1
phi10
phi10
(1642)
Team Russia
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: