Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
52.5 vs 19.5
½ 1 #1 ½ 0
½ 1 #2 ½ 0
0 0 #3 1 1
0 1 #4 1 0
0 0 #5 1 1
1 0 #6 0 1
1 1 #7 0 0
1 0 #8 0 1
1 1 #9 0 0
0 1 #10 1 0
1 0 #11 0 1
0 1 #12 1 0
1 1 #13 0 0
0 1 #14 1 0
1 1 #15 0 0
1 0 #16 0 1
1 1 #17 0 0
1 1 #18 0 0
1 1 #19 0 0
½ 0 #20 ½ 1
1 ½ #21 0 ½
1 1 #22 0 0
JardaT
JardaT
(1732)
1 1 #23 0 0
1 1 #24 0 0
1 1 #25 0 0
1 1 #26 0 0
1 1 #27 0 0
1 0 #28 0 1
1 1 #29 0 0
0 1 #30 1 0
JBX6
JBX6
(1332)
½ 1 #31 ½ 0
hqla
hqla
(1348)
1 1 #32 0 0
0 0 #33 1 1
1 1 #34 0 0
1 1 #35 0 0
1 1 #36 0 0
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
NAMASTÉ
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: