Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
80 vs 24
1 1 #1 0 0
1 1 #2 0 0
0 0 #3 1 1
0 0 #4 1 1
0 0 #5 1 1
0 0 #6 1 1
0 0 #7 1 1
0 0 #8 1 1
1 1 #9 0 0
1 1 #10 0 0
0 1 #11 1 0
1 1 #12 0 0
1 1 #13 0 0
0 1 #14 1 0
1 1 #15 0 0
1 1 #16 0 0
ZlikoM
ZlikoM
(1807)
1 1 #17 0 0
0 0 #18 1 1
1 1 #19 0 0
1 1 #20 0 0
½ 1 #21 ½ 0
½ 1 #22 ½ 0
1 1 #23 0 0
1 1 #24 0 0
1 1 #25 0 0
1 1 #26 0 0
0 0 #27 1 1
1 1 #28 0 0
1 1 #29 0 0
1 1 #30 0 0
1 1 #31 0 0
0 0 #32 1 1
1 1 #33 0 0
1 0 #34 0 1
1 1 #35 0 0
1 1 #36 0 0
1 1 #37 0 0
Smalam
Smalam
(1226)
1 1 #38 0 0
1 1 #39 0 0
0 0 #40 1 1
1 1 #41 0 0
1 1 #42 0 0
1 1 #43 0 0
1 1 #44 0 0
1 1 #45 0 0
1 1 #46 0 0
Buin22
Buin22
(1736)
1 1 #47 0 0
1 1 #48 0 0
1 1 #49 0 0
1 1 #50 0 0
1 1 #51 0 0
1 1 #52 0 0
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Wallyjack's Elite Alliance of Chess Zealots
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: