Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
39 vs 61
0 ½ #1 1 ½
1 1 #2 0 0
½ ½ #3 ½ ½
½ 0 #4 ½ 1
uqtay
uqtay
(2062)
0 ½ #5 1 ½
0 0 #6 1 1
0 0 #7 1 1
VeGa10
VeGa10
(1821)
1 0 #8 0 1
1 1 #9 0 0
oldaq
oldaq
(1651)
½ 1 #10 ½ 0
0 1 #11 1 0
0 0 #12 1 1
1 0 #13 0 1
ZlikoM
ZlikoM
(1807)
nel364
nel364
(1770)
0 ½ #14 1 ½
pcs61
pcs61
(1671)
0 ½ #15 1 ½
senna7
senna7
(1570)
1 1 #16 0 0
1 1 #17 0 0
1 1 #18 0 0
0 0 #19 1 1
1 1 #20 0 0
0 0 #21 1 1
0 1 #22 1 0
0 ½ #23 1 ½
0 1 #24 1 0
1 1 #25 0 0
0 0 #26 1 1
0 ½ #27 1 ½
0 ½ #28 1 ½
1 1 #29 0 0
0 1 #30 1 0
0 0 #31 1 1
0 ½ #32 1 ½
1 0 #33 0 1
0 0 #34 1 1
0 0 #35 1 1
1 1 #36 0 0
0 1 #37 1 0
0 0 #38 1 1
0 0 #39 1 1
1 0 #40 0 1
0 0 #41 1 1
0 0 #42 1 1
0 0 #43 1 1
½ 1 #44 ½ 0
rahico
rahico
(1380)
0 ½ #45 1 ½
0 0 #46 1 1
1 1 #47 0 0
1 0 #48 0 1
0 0 #49 1 1
0 0 #50 1 1
May the chess be with you
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: