Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
66 vs 34
0 0 #1 1 1
0 0 #2 1 1
½ 0 #3 ½ 1
1 ½ #4 0 ½
0 0 #5 1 1
1 ½ #6 0 ½
1 0 #7 0 1
0 0 #8 1 1
1 1 #9 0 0
1 0 #10 0 1
1 1 #11 0 0
0 1 #12 1 0
1 1 #13 0 0
0 0 #14 1 1
1 1 #15 0 0
mtfard
mtfard
(1444)
1 1 #16 0 0
1 1 #17 0 0
0 1 #18 1 0
TCK1
TCK1
(1569)
1 0 #19 0 1
0 1 #20 1 0
1 1 #21 0 0
1 ½ #22 0 ½
½ 1 #23 ½ 0
Vazba
Vazba
(1415)
0 0 #24 1 1
1 ½ #25 0 ½
1 1 #26 0 0
kikiok
kikiok
(1418)
0 1 #27 1 0
1 1 #28 0 0
0 1 #29 1 0
1 1 #30 0 0
1 1 #31 0 0
1 1 #32 0 0
1 1 #33 0 0
1 1 #34 0 0
0 ½ #35 1 ½
1 1 #36 0 0
1 1 #37 0 0
1 1 #38 0 0
1 1 #39 0 0
TO-TO
TO-TO
(1414)
0 0 #40 1 1
1 1 #41 0 0
1 1 #42 0 0
1 0 #43 0 1
1 1 #44 0 0
1 1 #45 0 0
1 1 #46 0 0
1 ½ #47 0 ½
1 0 #48 0 1
0 0 #49 1 1
0 0 #50 1 1
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
I like beer and Chess
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: