Chess.Com - Philippines vs Chess School

Chess.Com Philippines kundër Chess School
Në vazhdim
Koha e fillimit
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
43.5 vs 35.5
1 1 #1 0 0
½ 1 #2 ½ 0
1 1 #3 0 0
0 0 #4 1 1
½ 1 #5 ½ 0
sk62
(1410)
1 1 #6 0 0
#7
1 1 #8 0 0
1 1 #9 0 0
1 1 #10 0 0
LBD26
(1418)
0 0 #11 1 1
1 ½ #12 0 ½
1 1 #13 0 0
0 0 #14 1 1
1 1 #15 0 0
1 1 #16 0 0
mamshk
(1410)
1 1 #17 0 0
1 1 #18 0 0
0 0 #19 1 1
iervf
(1401)
1 1 #20 0 0
1 1 #21 0 0
1 1 #22 0 0
1 #23 0
0 0 #24 1 1
Kick-a
(1344)
0 0 #25 1 1
1 0 #26 0 1
1 1 #27 0 0
KellzC
(1253)
0 0 #28 1 1
0 0 #29 1 1
bgphu
(1352)
1 1 #30 0 0
1 1 #31 0 0
0 0 #32 1 1
0 0 #33 1 1
0 0 #34 1 1
0 0 #35 1 1
0 0 #36 1 1
0 0 #37 1 1
0 0 #38 1 1
0 0 #39 1 1
0 1 #40 1 0
1 1 #41 0 0
Statistikat e klubit
Chess.Com Philippines
Chess.Com Philippines
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Chess School
Chess School
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: