Global Citizens Club vs Chess School

Global Citizens Club kundër Chess School
Në vazhdim
Koha e fillimit
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
75.5 vs 45.5
1 1 #1 0 0
sk62
(1410)
1 1 #2 0 0
stugIV
(1815)
1 1 #3 0 0
1 1 #4 0 0
0 #5 1
jumush
(1745)
1 ½ #6 0 ½
1 1 #7 0 0
LBD26
(1418)
1 1 #8 0 0
1 1 #9 0 0
lobell
(1385)
0 1 #10 1 0
0 0 #11 1 1
1 1 #12 0 0
1 1 #13 0 0
0 0 #14 1 1
1 1 #15 0 0
1 0 #16 0 1
rrv3
(1395)
1 0 #17 0 1
1 1 #18 0 0
0 0 #19 1 1
0 0 #20 1 1
0 1 #21 1 0
1 1 #22 0 0
0 0 #23 1 1
1 1 #24 0 0
1 1 #25 0 0
1 1 #26 0 0
hb1812
(1458)
1 1 #27 0 0
bgphu
(1352)
1 1 #28 0 0
0 0 #29 1 1
0 0 #30 1 1
1 1 #31 0 0
1 1 #32 0 0
1 0 #33 0 1
0 0 #34 1 1
0 0 #35 1 1
1 0 #36 0 1
1 1 #37 0 0
1 1 #38 0 0
1 1 #39 0 0
0 0 #40 1 1
01RAW
(1200)
0 0 #41 1 1
1 1 #42 0 0
KellzC
(1253)
1 1 #43 0 0
1 0 #44 0 1
1 0 #45 0 1
1 1 #46 0 0
1 0 #47 0 1
1 1 #48 0 0
1 1 #49 0 0
1 1 #50 0 0
1 1 #51 0 0
0 1 #52 1 0
0 0 #53 1 1
0 0 #54 1 1
0 0 #55 1 1
0 1 #56 1 0
1 1 #57 0 0
1 1 #58 0 0
1 0 #59 0 1
JG1
(1012)
0 0 #60 1 1
0 0 #61 1 1
Statistikat e klubit
Global Citizens Club
Global Citizens Club
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Chess School
Chess School
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: