Koha e fillimit
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Min lojëra
Vetë-fillo
Formati
Good luck everyone ! MINIMUM 70 PLAYERS !!
0 vs 0
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
gk25
(1760)
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
Donovn
(1597)
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
#64
#65
sk62
(1410)
#66
#67
#68
#69
#70
2PNK
(1390)
#71
#72
#73
#74
#75
#76
#77
#78
#79
#80
#81
#82
#83
#84
#85
#86
#87
#88
#89
#90
#91
Kick-a
(1344)
#92
#93
#94
#95
#96
#97
#98
#99
#100
Statistikat e klubit
- King Of The Hill Team -
- King Of The Hill Team -
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Chess School
Chess School
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: