Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
46 vs 28
1 0 #1 0 1
torna
(1446)
0 1 #2 1 0
0 0 #3 1 1
0 1 #4 1 0
1 ½ #5 0 ½
0 0 #6 1 1
1 1 #7 0 0
0 0 #8 1 1
KellzC
(1253)
1 1 #9 0 0
1 1 #10 0 0
1 1 #11 0 0
rahico
(1281)
0 1 #12 1 0
1 1 #13 0 0
1 0 #14 0 1
1 1 #15 0 0
1 1 #16 0 0
0 0 #17 1 1
1 0 #18 0 1
0 0 #19 1 1
1 1 #20 0 0
0 0 #21 1 1
1 1 #22 0 0
AldoHM
(1044)
1 1 #23 0 0
1 1 #24 0 0
½ ½ #25 ½ ½
1 1 #26 0 0
Cabrui
(1012)
1 1 #27 0 0
1 1 #28 0 0
1 1 #29 0 0
JG1
(1012)
1 1 #30 0 0
½ 1 #31 ½ 0
1 0 #32 0 1
1 1 #33 0 0
0 0 #34 1 1
0 0 #35 1 1
0 1 #36 1 0
0 0 #37 1 1
Statistikat e klubit
Team Galicia
Team Galicia
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Chess School
Chess School
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: