The United Chess Nations vs Chess School

The United Chess Nations kundër Chess School
Në vazhdim
Koha e fillimit
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Min lojëra
Vetë-fillo
Formati
Can UCN defeat a huge club, Chess School? INFO: Tournaments starts at 12:30 P.M IST and starts on 7/20/23
62.5 vs 64.5
0 0 #1 1 1
1 #2 0
1 #3 0
1 1 #4 0 0
0 #5 1
1 #6 0
1 1 #7 0 0
0 #8 1
0 1 #9 1 0
½ 1 #10 ½ 0
0 0 #11 1 1
1 #12 0
1 0 #13 0 1
0 0 #14 1 1
0 0 #15 1 1
iervf
(1401)
1 #16 0
1 1 #17 0 0
0 1 #18 1 0
1 1 #19 0 0
0 0 #20 1 1
1 1 #21 0 0
0 0 #22 1 1
0 0 #23 1 1
0 0 #24 1 1
bgphu
(1352)
0 0 #25 1 1
½ 0 #26 ½ 1
0 0 #27 1 1
1 1 #28 0 0
1 1 #29 0 0
0 0 #30 1 1
0 0 #31 1 1
0 1 #32 1 0
1 1 #33 0 0
0 #34 1
1 1 #35 0 0
0 1 #36 1 0
0 0 #37 1 1
0 #38 1
1 1 #39 0 0
0 #40 1
0 0 #41 1 1
0 0 #42 1 1
1 1 #43 0 0
1 1 #44 0 0
#45
0 #46 1
0 1 #47 1 0
JG1
(1016)
0 1 #48 1 0
1 1 #49 0 0
1 1 #50 0 0
1 1 #51 0 0
0 1 #52 1 0
0 0 #53 1 1
1 1 #54 0 0
1 1 #55 0 0
1 1 #56 0 0
1 1 #57 0 0
0 0 #58 1 1
1 1 #59 0 0
0 0 #60 1 1
0 1 #61 1 0
0 0 #62 1 1
0 0 #63 1 1
0 1 #64 1 0
0 1 #65 1 0
0 1 #66 1 0
1 0 #67 0 1
0 0 #68 1 1
0 1 #69 1 0
1 ½ #70 0 ½
Statistikat e klubit
The United Chess Nations
The United Chess Nations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Chess School
Chess School
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: