The Eagle Standard13

Përfunduar
Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
So, this is Sparta? My name is Stormbringer. I am The First Legatus Legionis to The 13th Legion of Rome. I have come to this Gods foresaken land looking for a good fight. So, why dont you open your gates and push out a <1425 so we can get this thing started. Spartans!! Spartans!!! Prepare to defend yourselves!!!!
Statistikat e klubit The First Legatus Legionis to The 13th Legion
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Chess Spartans
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: