Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Kontrolli i kohës
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Formati
Team Spain
50.5 vs 53.5
Team of the Czech Republic
0 0 #1 1 1
1 0 #2 0 1
1 1 #3 0 0
1 1 #4 0 0
Qb1xh8
(2356)
0 0 #5 1 1
0 1 #6 1 0
0 0 #7 1 1
1 1 #8 0 0
On1ba
(1883)
0 0 #9 1 1
1 0 #10 0 1
0 0 #11 1 1
0 0 #12 1 1
0 ½ #13 1 ½
1 0 #14 0 1
MP960
(1838)
0 0 #15 1 1
1 1 #16 0 0
0 0 #17 1 1
1 0 #18 0 1
1 1 #19 0 0
1 0 #20 0 1
½ 0 #21 ½ 1
0 1 #22 1 0
pa9p
(1855)
0 1 #23 1 0
0 1 #24 1 0
arbuio
(1547)
0 1 #25 1 0
Gaspix
(1676)
0 ½ #26 1 ½
0 0 #27 1 1
1 1 #28 0 0
Niwram
(1417)
1 0 #29 0 1
0 1 #30 1 0
1 1 #31 0 0
1 0 #32 0 1
seor
(1320)
1 1 #33 0 0
1 0 #34 0 1
1 1 #35 0 0
0 0 #36 1 1
0 0 #37 1 1
0 0 #38 1 1
0 0 #39 1 1
SmNvm
(1437)
½ 1 #40 ½ 0
0 0 #41 1 1
blooby
(1171)
1 1 #42 0 0
1 ½ #43 0 ½
1 0 #44 0 1
0 0 #45 1 1
1 1 #46 0 0
1 1 #47 0 0
1 1 #48 0 0
1 1 #49 0 0
1 0 #50 0 1
1 1 #51 0 0
0 0 #52 1 1
Ndeshjet live
Statistikat e klubit
Team Spain
Team Spain
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team of the Czech Republic
Team of the Czech Republic
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: