Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Kontrolli i kohës
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Formati
Team Spain
31.5 vs 68.5
Team of the Czech Republic
0 0 #1 1 1
1 0 #2 0 1
1 0 #3 0 1
1 1 #4 0 0
Qb1xh8
(2356)
1 0 #5 0 1
On1ba
(1883)
0 0 #6 1 1
0 0 #7 1 1
½ 0 #8 ½ 1
MP960
(1838)
0 0 #9 1 1
0 1 #10 1 0
0 0 #11 1 1
0 1 #12 1 0
0 0 #13 1 1
0 0 #14 1 1
0 1 #15 1 0
0 0 #16 1 1
0 1 #17 1 0
arbuio
(1547)
1 ½ #18 0 ½
0 0 #19 1 1
1 0 #20 0 1
pa9p
(1855)
0 ½ #21 1 ½
seor
(1320)
1 0 #22 0 1
1 0 #23 0 1
1 1 #24 0 0
Gaspix
(1676)
0 0 #25 1 1
0 1 #26 1 0
0 1 #27 1 0
Niwram
(1383)
0 0 #28 1 1
0 0 #29 1 1
Fajros
(1642)
1 1 #30 0 0
1 0 #31 0 1
0 0 #32 1 1
0 1 #33 1 0
0 0 #34 1 1
0 0 #35 1 1
0 1 #36 1 0
0 0 #37 1 1
SmNvm
(1437)
0 0 #38 1 1
1 0 #39 0 1
0 0 #40 1 1
0 0 #41 1 1
blooby
(1180)
0 0 #42 1 1
½ 1 #43 ½ 0
0 1 #44 1 0
0 0 #45 1 1
1 0 #46 0 1
½ 1 #47 ½ 0
0 1 #48 1 0
0 0 #49 1 1
1 0 #50 0 1
Ndeshjet live
Statistikat e klubit
Team Spain
Team Spain
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team of the Czech Republic
Team of the Czech Republic
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: