Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Kontrolli i kohës
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Formati
Team Spain
48.5 vs 75.5
Team of the Czech Republic
0 0 #1 1 1
1 0 #2 0 1
½ 1 #3 ½ 0
1 1 #4 0 0
½ ½ #5 ½ ½
1 0 #6 0 1
0 0 #7 1 1
½ ½ #8 ½ ½
1 0 #9 0 1
On1ba
(2105)
½ 1 #10 ½ 0
0 1 #11 1 0
1 1 #12 0 0
0 0 #13 1 1
0 0 #14 1 1
0 ½ #15 1 ½
1 0 #16 0 1
1 1 #17 0 0
MP960
(1794)
0 0 #18 1 1
0 0 #19 1 1
0 0 #20 1 1
0 0 #21 1 1
0 0 #22 1 1
grau7
(1695)
1 1 #23 0 0
1 0 #24 0 1
Gaspix
(1847)
½ 0 #25 ½ 1
½ ½ #26 ½ ½
1 0 #27 0 1
SmNvm
(1668)
0 0 #28 1 1
0 0 #29 1 1
0 ½ #30 1 ½
1 0 #31 0 1
0 1 #32 1 0
pa9p
(1950)
afch21
(1653)
0 0 #33 1 1
1 1 #34 0 0
0 1 #35 1 0
½ 1 #36 ½ 0
0 0 #37 1 1
0 0 #38 1 1
Niwram
(1652)
½ 1 #39 ½ 0
0 0 #40 1 1
1 1 #41 0 0
seor
(1390)
1 0 #42 0 1
blooby
(1485)
0 1 #43 1 0
0 0 #44 1 1
JKrl0
(1307)
1 1 #45 0 0
0 0 #46 1 1
1 0 #47 0 1
0 0 #48 1 1
0 1 #49 1 0
½ 0 #50 ½ 1
0 0 #51 1 1
1 0 #52 0 1
0 0 #53 1 1
0 0 #54 1 1
1 0 #55 0 1
0 0 #56 1 1
1 0 #57 0 1
1 1 #58 0 0
1 1 #59 0 0
0 0 #60 1 1
0 ½ #61 1 ½
1 1 #62 0 0
Ndeshjet live
Statistikat e klubit
Team Spain
Team Spain
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team of the Czech Republic
Team of the Czech Republic
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: