Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Kontrolli i kohës
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Formati
Team Spain
48.5 vs 49.5
Team of the Czech Republic
1 1 #1 0 0
½ ½ #2 ½ ½
1 1 #3 0 0
0 0 #4 1 1
1 0 #5 0 1
On1ba
(2218)
1 0 #6 0 1
1 1 #7 0 0
0 ½ #8 1 ½
0 0 #9 1 1
1 1 #10 0 0
0 0 #11 1 1
½ ½ #12 ½ ½
SmNvm
(1842)
½ 0 #13 ½ 1
0 1 #14 1 0
0 1 #15 1 0
0 0 #16 1 1
grau7
(1620)
1 0 #17 0 1
½ 0 #18 ½ 1
MP960
(1749)
0 1 #19 1 0
1 1 #20 0 0
0 ½ #21 1 ½
1 0 #22 0 1
JLSam
(1641)
0 0 #23 1 1
0 0 #24 1 1
1 1 #25 0 0
0 0 #26 1 1
pa9p
(1811)
1 0 #27 0 1
½ 0 #28 ½ 1
r3o8s
(1753)
1 1 #29 0 0
0 ½ #30 1 ½
0 1 #31 1 0
1 0 #32 0 1
0 0 #33 1 1
0 0 #34 1 1
0 1 #35 1 0
blooby
(1529)
0 ½ #36 1 ½
JKrl0
(1515)
½ ½ #37 ½ ½
0 ½ #38 1 ½
1 0 #39 0 1
1 0 #40 0 1
0 1 #41 1 0
0 1 #42 1 0
1 1 #43 0 0
byvbl
(1134)
1 1 #44 0 0
1 1 #45 0 0
1 1 #46 0 0
1 0 #47 0 1
½ 1 #48 ½ 0
1 1 #49 0 0
Ndeshjet live
Statistikat e klubit
Team Spain
Team Spain
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team of the Czech Republic
Team of the Czech Republic
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: