CCT League S2 L1 R4

Team Spain fitoi ndeshjen
Përfunduar
Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
This Team Match belongs to the tournament [League S2], organised by CLUB CHESS TOUR. The Match Name contains the Organiser, Tournament, LEVEL, Round, and/or Playing Clubs.
34.5 vs 149.5
1 1 #1 0 0
1 1 #2 0 0
0 1 #3 1 0
0 0 #4 1 1
0 0 #5 1 1
0 0 #6 1 1
1 1 #7 0 0
1 1 #8 0 0
1 0 #9 0 1
pedroi
(1829)
0 0 #10 1 1
1 1 #11 0 0
0 1 #12 1 0
Min-Ty
(1458)
0 ½ #13 1 ½
1 0 #14 0 1
0 1 #15 1 0
0 0 #16 1 1
1 1 #17 0 0
0 0 #18 1 1
0 0 #19 1 1
0 0 #20 1 1
0 ½ #21 1 ½
sasit
(1697)
1 ½ #22 0 ½
0 0 #23 1 1
0 0 #24 1 1
½ ½ #25 ½ ½
0 0 #26 1 1
0 0 #27 1 1
0 0 #28 1 1
1 0 #29 0 1
jabega
(1787)
0 0 #30 1 1
0 0 #31 1 1
0 0 #32 1 1
0 0 #33 1 1
1 0 #34 0 1
1 1 #35 0 0
0 0 #36 1 1
0 0 #37 1 1
½ 0 #38 ½ 1
0 0 #39 1 1
0 0 #40 1 1
0 0 #41 1 1
0 ½ #42 1 ½
0 ½ #43 1 ½
hqla
(1345)
0 0 #44 1 1
0 0 #45 1 1
arbuio
(1703)
½ 0 #46 ½ 1
0 0 #47 1 1
FDO73
(1646)
0 0 #48 1 1
0 0 #49 1 1
0 0 #50 1 1
0 0 #51 1 1
0 0 #52 1 1
0 0 #53 1 1
0 0 #54 1 1
JG1
(1103)
0 0 #55 1 1
0 0 #56 1 1
0 0 #57 1 1
0 1 #58 1 0
0 0 #59 1 1
0 0 #60 1 1
0 0 #61 1 1
0 0 #62 1 1
0 0 #63 1 1
0 0 #64 1 1
FMSCE
(1060)
1 1 #65 0 0
0 0 #66 1 1
0 0 #67 1 1
0 0 #68 1 1
bosquy
(1514)
1 0 #69 0 1
0 0 #70 1 1
jagoor
(1548)
0 0 #71 1 1
0 0 #72 1 1
0 0 #73 1 1
0 0 #74 1 1
0 0 #75 1 1
Buin22
(1517)
0 0 #76 1 1
0 0 #77 1 1
0 0 #78 1 1
0 0 #79 1 1
1 1 #80 0 0
RROOLL
(1049)
0 0 #81 1 1
grocom
(1430)
0 0 #82 1 1
0 0 #83 1 1
dcanya
(1467)
0 0 #84 1 1
Jaffa
(1532)
0 0 #85 1 1
1 1 #86 0 0
0 0 #87 1 1
0 0 #88 1 1
0 0 #89 1 1
0 0 #90 1 1
0 0 #91 1 1
0 0 #92 1 1
Statistikat e klubit
North America United
North America United
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team Spain
Team Spain
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: