Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
This Team Match belongs to the tournament [League S2], organised by CLUB CHESS TOUR. The Match Name contains the Organiser, Tournament, LEVEL, Round, and/or Playing Clubs.
21.5 vs 60.5
1 1 #1 0 0
½ 0 #2 ½ 1
JG29
(1788)
1 0 #3 0 1
1 1 #4 0 0
0 0 #5 1 1
0 0 #6 1 1
1 0 #7 0 1
½ 0 #8 ½ 1
1 1 #9 0 0
1 0 #10 0 1
0 0 #11 1 1
½ 0 #12 ½ 1
sumand
(1635)
½ 1 #13 ½ 0
aaalis
(1523)
0 0 #14 1 1
guza
(1560)
0 0 #15 1 1
1 0 #16 0 1
1 1 #17 0 0
0 0 #18 1 1
0 ½ #19 1 ½
sasit
(1697)
0 0 #20 1 1
½ 0 #21 ½ 1
0 1 #22 1 0
Xcotex
(1740)
0 0 #23 1 1
0 0 #24 1 1
½ ½ #25 ½ ½
0 0 #26 1 1
jorjk
(1676)
½ 0 #27 ½ 1
mrtn
(1438)
0 ½ #28 1 ½
FDO73
(1646)
1 0 #29 0 1
0 0 #30 1 1
0 0 #31 1 1
0 0 #32 1 1
0 1 #33 1 0
0 0 #34 1 1
0 0 #35 1 1
0 0 #36 1 1
0 0 #37 1 1
0 ½ #38 1 ½
swmike
(1219)
0 0 #39 1 1
0 0 #40 1 1
0 0 #41 1 1
Statistikat e klubit
Earthlings United
Earthlings United
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team Spain
Team Spain
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: