Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Min lojëra
Vetë-fillo
Formati
Chess960 WL2022 R5: Team Iran vs Team Spain
46.5 vs 71.5
0 0 #1 1 1
0 0 #2 1 1
½ 1 #3 ½ 0
1 0 #4 0 1
abshok
(2002)
1 1 #5 0 0
0 1 #6 1 0
1 1 #7 0 0
1 0 #8 0 1
1 0 #9 0 1
1 1 #10 0 0
Al-Sid
(1728)
½ 1 #11 ½ 0
pedroi
(1690)
½ 1 #12 ½ 0
0 0 #13 1 1
1 1 #14 0 0
0 1 #15 1 0
1 1 #16 0 0
5amin8
(1598)
0 0 #17 1 1
1 1 #18 0 0
BHZ373
(1491)
1 ½ #19 0 ½
sasit
(1503)
1 1 #20 0 0
1 ½ #21 0 ½
0 0 #22 1 1
0 0 #23 1 1
0 ½ #24 1 ½
0 0 #25 1 1
FDO73
(1502)
TOLOEI
(1430)
½ 1 #26 ½ 0
0 0 #27 1 1
1 0 #28 0 1
½ 0 #29 ½ 1
0 0 #30 1 1
jabega
(1540)
1 1 #31 0 0
mtfard
(1339)
1 1 #32 0 0
0 ½ #33 1 ½
1 1 #34 0 0
0 0 #35 1 1
½ 0 #36 ½ 1
0 0 #37 1 1
0 0 #38 1 1
1 1 #39 0 0
jagoor
(1328)
0 0 #40 1 1
1 0 #41 0 1
0 0 #42 1 1
0 0 #43 1 1
0 0 #44 1 1
1 0 #45 0 1
elkipy
(1221)
part74
(1054)
0 0 #46 1 1
Xcotex
(1396)
½ 0 #47 ½ 1
1 0 #48 0 1
0 0 #49 1 1
0 0 #50 1 1
1 1 #51 0 0
0 0 #52 1 1
0 0 #53 1 1
0 0 #54 1 1
Damrl
(1355)
0 0 #55 1 1
0 0 #56 1 1
0 1 #57 1 0
1 0 #58 0 1
0 0 #59 1 1
Statistikat e klubit
Team Iran
Team Iran
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team Spain
Team Spain
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: