Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
33 vs 97
0 ½ #1 1 ½
1 1 #2 0 0
1 1 #3 0 0
½ 1 #4 ½ 0
½ 1 #5 ½ 0
1 ½ #6 0 ½
½ ½ #7 ½ ½
1 1 #8 0 0
1 ½ #9 0 ½
GEI22
(1720)
0 ½ #10 1 ½
0 1 #11 1 0
0 ½ #12 1 ½
0 0 #13 1 1
0 0 #14 1 1
0 0 #15 1 1
1 0 #16 0 1
0 ½ #17 1 ½
0 ½ #18 1 ½
0 0 #19 1 1
1 1 #20 0 0
0 0 #21 1 1
0 0 #22 1 1
0 0 #23 1 1
½ 0 #24 ½ 1
M822M
(1650)
0 0 #25 1 1
1 0 #26 0 1
0 0 #27 1 1
0 0 #28 1 1
0 0 #29 1 1
kikiok
(1335)
0 ½ #30 1 ½
1 ½ #31 0 ½
0 0 #32 1 1
0 1 #33 1 0
1 1 #34 0 0
½ 0 #35 ½ 1
0 0 #36 1 1
0 0 #37 1 1
0 0 #38 1 1
0 0 #39 1 1
0 0 #40 1 1
0 ½ #41 1 ½
0 0 #42 1 1
0 0 #43 1 1
BDRAX
(1005)
0 0 #44 1 1
0 0 #45 1 1
1 1 #46 0 0
0 0 #47 1 1
1 0 #48 0 1
dcanya
(1467)
1 1 #49 0 0
½ 0 #50 ½ 1
hinne
(1141)
½ 0 #51 ½ 1
nojac
(1066)
0 0 #52 1 1
0 0 #53 1 1
0 0 #54 1 1
0 0 #55 1 1
0 0 #56 1 1
0 0 #57 1 1
Nacso
(1416)
0 0 #58 1 1
0 0 #59 1 1
0 0 #60 1 1
0 0 #61 1 1
kaku74
(1488)
0 0 #62 1 1
0 0 #63 1 1
0 0 #64 1 1
0 0 #65 1 1
Statistikat e klubit
I like beer and Chess
I like beer and Chess
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team Spain
Team Spain
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: