Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
51.5 vs 56.5
1 0 #1 0 1
1 1 #2 0 0
0 1 #3 1 0
0 0 #4 1 1
1 ½ #5 0 ½
pb-hal
(1321)
1 1 #6 0 0
0 0 #7 1 1
0 1 #8 1 0
0 0 #9 1 1
1 1 #10 0 0
0 0 #11 1 1
1 1 #12 0 0
0 1 #13 1 0
071jn
(1337)
1 1 #14 0 0
0 0 #15 1 1
½ 1 #16 ½ 0
0 0 #17 1 1
0 1 #18 1 0
0 0 #19 1 1
JAVH
(1322)
0 1 #20 1 0
1 0 #21 0 1
0 0 #22 1 1
½ 0 #23 ½ 1
1 1 #24 0 0
1 1 #25 0 0
0 0 #26 1 1
1 1 #27 0 0
0 0 #28 1 1
Roteas
(1335)
0 1 #29 1 0
0 0 #30 1 1
0 0 #31 1 1
1 0 #32 0 1
1 0 #33 0 1
0 0 #34 1 1
0 0 #35 1 1
0 1 #36 1 0
1 1 #37 0 0
0 0 #38 1 1
1 0 #39 0 1
Gnork
(1184)
0 0 #40 1 1
1 1 #41 0 0
1 0 #42 0 1
1 1 #43 0 0
0 1 #44 1 0
0 0 #45 1 1
1 1 #46 0 0
0 0 #47 1 1
1 0 #48 0 1
1 1 #49 0 0
kitcad
(1164)
1 1 #50 0 0
0 1 #51 1 0
0 0 #52 1 1
1 1 #53 0 0
1 1 #54 0 0
Statistikat e klubit
Murphy Chess Club
Murphy Chess Club
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team Spain
Team Spain
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: