Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
ONE WORLD League match
Earthlings United
62.5 vs 51.5
The Great Viking Warriors
0 1 #1 1 0
1 1 #2 0 0
1 0 #3 0 1
0 1 #4 1 0
0 ½ #5 1 ½
1 ½ #6 0 ½
cwir
cwir
(1752)
½ 0 #7 ½ 1
0 0 #8 1 1
0 0 #9 1 1
½ 1 #10 ½ 0
1 1 #11 0 0
Moin74
Moin74
(1677)
½ 1 #12 ½ 0
0 1 #13 1 0
1 1 #14 0 0
1 0 #15 0 1
1 0 #16 0 1
Perin
Perin
(1606)
1 1 #17 0 0
sjzk
sjzk
(1419)
1 0 #18 0 1
0 0 #19 1 1
1 1 #20 0 0
0 ½ #21 1 ½
koujow
koujow
(1680)
0 ½ #22 1 ½
1 1 #23 0 0
1 1 #24 0 0
1 1 #25 0 0
1 1 #26 0 0
1 1 #27 0 0
1 1 #28 0 0
1 0 #29 0 1
1 0 #30 0 1
1 0 #31 0 1
1 1 #32 0 0
1 0 #33 0 1
rhanel
rhanel
(1552)
1 0 #34 0 1
guza
guza
(1671)
0 1 #35 1 0
0 0 #36 1 1
aaalis
aaalis
(1660)
1 1 #37 0 0
0 0 #38 1 1
0 ½ #39 1 ½
1 1 #40 0 0
0 0 #41 1 1
0 0 #42 1 1
½ 0 #43 ½ 1
Piaten
Piaten
(1474)
innobo
innobo
(1561)
1 1 #44 0 0
1 1 #45 0 0
mtfard
mtfard
(1531)
0 0 #46 1 1
Rebor
Rebor
(1515)
½ 0 #47 ½ 1
1 0 #48 0 1
1 0 #49 0 1
½ ½ #50 ½ ½
hoseyn
hoseyn
(1285)
1 0 #51 0 1
½ ½ #52 ½ ½
½ 1 #53 ½ 0
0 1 #54 1 0
1 0 #55 0 1
0 0 #56 1 1
0 1 #57 1 0
Statistikat e klubit Earthlings United
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: