Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
39 vs 61
0 0 #1 1 1
½ 0 #2 ½ 1
0 0 #3 1 1
0 1 #4 1 0
0 0 #5 1 1
0 1 #6 1 0
0 0 #7 1 1
1 0 #8 0 1
½ ½ #9 ½ ½
½ 0 #10 ½ 1
0 0 #11 1 1
1 1 #12 0 0
1 1 #13 0 0
0 0 #14 1 1
1 1 #15 0 0
0 0 #16 1 1
0 0 #17 1 1
½ 1 #18 ½ 0
0 0 #19 1 1
½ 1 #20 ½ 0
0 0 #21 1 1
0 ½ #22 1 ½
1 1 #23 0 0
0 0 #24 1 1
0 0 #25 1 1
0 0 #26 1 1
1 0 #27 0 1
1 0 #28 0 1
1 1 #29 0 0
0 0 #30 1 1
0 0 #31 1 1
0 1 #32 1 0
1 1 #33 0 0
Piaten
Piaten
(1483)
0 0 #34 1 1
0 ½ #35 1 ½
Maj7th
Maj7th
(1464)
0 0 #36 1 1
1 0 #37 0 1
1 1 #38 0 0
0 0 #39 1 1
0 1 #40 1 0
0 0 #41 1 1
0 0 #42 1 1
1 1 #43 0 0
1 1 #44 0 0
1 1 #45 0 0
Yreval
Yreval
(1588)
0 0 #46 1 1
1 1 #47 0 0
0 0 #48 1 1
aaalis
aaalis
(1606)
0 1 #49 1 0
1 1 #50 0 0
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: