Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
38.5 vs 61.5
0 0 #1 1 1
½ 1 #2 ½ 0
½ 0 #3 ½ 1
xyz7
xyz7
(1893)
0 1 #4 1 0
0 1 #5 1 0
0 0 #6 1 1
1 1 #7 0 0
1 1 #8 0 0
0 0 #9 1 1
1 1 #10 0 0
0 0 #11 1 1
Tjasve
Tjasve
(1804)
0 0 #12 1 1
½ 1 #13 ½ 0
0 0 #14 1 1
0 0 #15 1 1
0 0 #16 1 1
1 1 #17 0 0
1 1 #18 0 0
0 0 #19 1 1
½ ½ #20 ½ ½
0 0 #21 1 1
0 0 #22 1 1
0 0 #23 1 1
1 1 #24 0 0
1 0 #25 0 1
1 0 #26 0 1
1 ½ #27 0 ½
0 0 #28 1 1
0 0 #29 1 1
1 1 #30 0 0
1 0 #31 0 1
½ 0 #32 ½ 1
0 1 #33 1 0
0 0 #34 1 1
0 0 #35 1 1
Pajde
Pajde
(1755)
1 0 #36 0 1
0 0 #37 1 1
0 0 #38 1 1
0 0 #39 1 1
½ 0 #40 ½ 1
0 0 #41 1 1
1 1 #42 0 0
0 0 #43 1 1
1 0 #44 0 1
0 1 #45 1 0
0 1 #46 1 0
1 1 #47 0 0
1 0 #48 0 1
Piaten
Piaten
(1483)
1 1 #49 0 0
0 ½ #50 1 ½
Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: