Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
Please accept only if you can reach the 50 players without problems! No cancellers, please!
The Great Viking Warriors
77.5 vs 60.5
DORU-66 AND HIS BEST FRIENDS
0 ½ #1 1 ½
1 0 #2 0 1
0 0 #3 1 1
1 ½ #4 0 ½
1 1 #5 0 0
1 0 #6 0 1
½ ½ #7 ½ ½
½ 1 #8 ½ 0
1 0 #9 0 1
1 1 #10 0 0
1 0 #11 0 1
1 1 #12 0 0
1 ½ #13 0 ½
½ ½ #14 ½ ½
vjt74
vjt74
(1879)
1 1 #15 0 0
MC-3
MC-3
(1805)
xyz7
xyz7
(1924)
1 1 #16 0 0
1 1 #17 0 0
1 1 #18 0 0
½ 1 #19 ½ 0
1 0 #20 0 1
0 0 #21 1 1
0 ½ #22 1 ½
½ ½ #23 ½ ½
0 0 #24 1 1
½ 1 #25 ½ 0
1 1 #26 0 0
zari72
zari72
(1824)
1 1 #27 0 0
½ 1 #28 ½ 0
1 1 #29 0 0
1 1 #30 0 0
MESTAL
MESTAL
(1701)
½ 0 #31 ½ 1
0 ½ #32 1 ½
0 0 #33 1 1
0 1 #34 1 0
gigsyc
gigsyc
(1588)
0 ½ #35 1 ½
mvio
mvio
(1656)
1 1 #36 0 0
Kukbob
Kukbob
(1589)
0 1 #37 1 0
1 1 #38 0 0
0 ½ #39 1 ½
0 0 #40 1 1
1 0 #41 0 1
neica3
neica3
(1635)
1 1 #42 0 0
0 0 #43 1 1
0 1 #44 1 0
0 0 #45 1 1
1 0 #46 0 1
1 1 #47 0 0
0 0 #48 1 1
1 0 #49 0 1
0 1 #50 1 0
1 1 #51 0 0
0 0 #52 1 1
½ 0 #53 ½ 1
1 0 #54 0 1
0 ½ #55 1 ½
t29gr
t29gr
(1431)
1 0 #56 0 1
0 1 #57 1 0
1 1 #58 0 0
1 1 #59 0 0
Danoit
Danoit
(1508)
0 1 #60 1 0
1 1 #61 0 0
0 0 #62 1 1
0 0 #63 1 1
1 1 #64 0 0
1 1 #65 0 0
½ ½ #66 ½ ½
1 ½ #67 0 ½
1 0 #68 0 1
0 0 #69 1 1
Statistikat e klubit The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
DORU-66 AND HIS BEST FRIENDS
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: