Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
NO PASARAN
31.5 vs 62.5
The Great Viking Warriors
flabbi
flabbi
(1831)
0 ½ #1 1 ½
1 1 #2 0 0
½ 1 #3 ½ 0
0 0 #4 1 1
1 1 #5 0 0
0 0 #6 1 1
1 0 #7 0 1
nbh999
nbh999
(1524)
1 1 #8 0 0
0 ½ #9 1 ½
0 0 #10 1 1
1 0 #11 0 1
0 0 #12 1 1
uvannn
uvannn
(1087)
0 ½ #13 1 ½
0 0 #14 1 1
1 1 #15 0 0
0 0 #16 1 1
½ 1 #17 ½ 0
0 0 #18 1 1
xyz7
xyz7
(1671)
0 0 #19 1 1
0 0 #20 1 1
0 1 #21 1 0
0 0 #22 1 1
0 0 #23 1 1
0 0 #24 1 1
1 1 #25 0 0
0 0 #26 1 1
0 0 #27 1 1
1 1 #28 0 0
0 1 #29 1 0
0 0 #30 1 1
0 0 #31 1 1
0 0 #32 1 1
0 0 #33 1 1
1 1 #34 0 0
0 0 #35 1 1
0 1 #36 1 0
1 0 #37 0 1
0 0 #38 1 1
0 1 #39 1 0
0 1 #40 1 0
0 0 #41 1 1
1 0 #42 0 1
0 0 #43 1 1
BITKUS
BITKUS
(1133)
0 1 #44 1 0
½ ½ #45 ½ ½
0 0 #46 1 1
1 1 #47 0 0
Statistikat e klubit NO PASARAN
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: