Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
The Great Viking Warriors
42 vs 38
Team Chile
0 0 #1 1 1
½ 0 #2 ½ 1
0 1 #3 1 0
0 0 #4 1 1
1 1 #5 0 0
1 1 #6 0 0
½ 0 #7 ½ 1
dcjara
dcjara
(1546)
0 0 #8 1 1
1 0 #9 0 1
0 0 #10 1 1
0 1 #11 1 0
1 1 #12 0 0
1 1 #13 0 0
Batero
Batero
(1197)
1 1 #14 0 0
1 1 #15 0 0
0 0 #16 1 1
jcmruv
jcmruv
(1487)
Piaten
Piaten
(1303)
0 1 #17 1 0
1 1 #18 0 0
vmmo
vmmo
(1200)
½ 0 #19 ½ 1
½ 1 #20 ½ 0
0 0 #21 1 1
0 ½ #22 1 ½
1 1 #23 0 0
1 1 #24 0 0
1 1 #25 0 0
1 1 #26 0 0
0 0 #27 1 1
0 1 #28 1 0
0 1 #29 1 0
0 0 #30 1 1
1 1 #31 0 0
1 1 #32 0 0
0 0 #33 1 1
0 0 #34 1 1
0 ½ #35 1 ½
0 0 #36 1 1
1 1 #37 0 0
0 0 #38 1 1
1 1 #39 0 0
1 1 #40 0 0
Statistikat e klubit The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team Chile
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: