The Great Viking Warriors vs Team Ukraine

The Great Viking Warriors kundër Team Ukraine
Në vazhdim
Koha e fillimit
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
The Great Viking Warriors
157 vs 102
Team Ukraine
0 ½ #1 1 ½
1 1 #2 0 0
ove
ove
(2188)
1 1 #3 0 0
½ 0 #4 ½ 1
1 1 #5 0 0
1 1 #6 0 0
1 0 #7 0 1
1 1 #8 0 0
fammy
fammy
(2078)
½ ½ #9 ½ ½
0 0 #10 1 1
1 1 #11 0 0
0
#12
1
1 1 #13 0 0
1 1 #14 0 0
1 1 #15 0 0
½ ½ #16 ½ ½
0 0 #17 1 1
½ ½ #18 ½ ½
0 0 #19 1 1
½ 1 #20 ½ 0
xyz7
xyz7
(1924)
1 1 #21 0 0
0 0 #22 1 1
vjt74
vjt74
(1870)
1 0 #23 0 1
½ ½ #24 ½ ½
½ 1 #25 ½ 0
½ 0 #26 ½ 1
1 0 #27 0 1
½ 1 #28 ½ 0
0 0 #29 1 1
1 1 #30 0 0
0 0 #31 1 1
0 1 #32 1 0
Tjasve
Tjasve
(1812)
0 0 #33 1 1
1 1 #34 0 0
½ 1 #35 ½ 0
0 1 #36 1 0
0 0 #37 1 1
0 0 #38 1 1
1 1 #39 0 0
korok1
korok1
(1748)
1 ½ #40 0 ½
½ 1 #41 ½ 0
½ 0 #42 ½ 1
0 0 #43 1 1
1 1 #44 0 0
0 1 #45 1 0
1 1 #46 0 0
1 0 #47 0 1
½ 1 #48 ½ 0
1 1 #49 0 0
1 1 #50 0 0
1 1 #51 0 0
Chayka
Chayka
(1681)
0 0 #52 1 1
1 1 #53 0 0
vbosac
vbosac
(1717)
1 0 #54 0 1
0 1 #55 1 0
1 0 #56 0 1
0 1 #57 1 0
1 1 #58 0 0
1 1 #59 0 0
1 0 #60 0 1
Leovip
Leovip
(1675)
½ ½ #61 ½ ½
1 1 #62 0 0
½ 0 #63 ½ 1
½ 0 #64 ½ 1
krav62
krav62
(1677)
1 1 #65 0 0
vitdem
vitdem
(1642)
1 ½ #66 0 ½
0 1 #67 1 0
0 0 #68 1 1
1 1 #69 0 0
1 0 #70 0 1
1 0 #71 0 1
DNickA
DNickA
(1488)
1 ½ #72 0 ½
1 0 #73 0 1
0 0 #74 1 1
1 0 #75 0 1
degmxn
degmxn
(1556)
½ ½ #76 ½ ½
1 0 #77 0 1
yuwild
yuwild
(1562)
0 0 #78 1 1
TOOPP
TOOPP
(1477)
0 1 #79 1 0
1 1 #80 0 0
1 1 #81 0 0
ihorls
ihorls
(1549)
1 ½ #82 0 ½
1 1 #83 0 0
0 0 #84 1 1
teyyub
teyyub
(1581)
0 0 #85 1 1
okssa
okssa
(1525)
0 ½ #86 1 ½
1 1 #87 0 0
1 0 #88 0 1
0 1 #89 1 0
1 0 #90 0 1
0 0 #91 1 1
1 1 #92 0 0
½ 0 #93 ½ 1
1 1 #94 0 0
1 1 #95 0 0
1 1 #96 0 0
0 1 #97 1 0
Forint
Forint
(1490)
1 1 #98 0 0
1 1 #99 0 0
1 0 #100 0 1
Statistikat e klubit The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Team Ukraine
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: