Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
Chess club Classic Brilliant Combinations
53 vs 87
The Great Viking Warriors
0 0 #1 1 1
½ ½ #2 ½ ½
0 1 #3 1 0
1 1 #4 0 0
vjt74
vjt74
(1883)
0 0 #5 1 1
1 1 #6 0 0
0 1 #7 1 0
xyz7
xyz7
(1924)
0 0 #8 1 1
1 0 #9 0 1
½ 1 #10 ½ 0
0 0 #11 1 1
0 0 #12 1 1
0 1 #13 1 0
Tjasve
Tjasve
(1783)
½ 1 #14 ½ 0
0 1 #15 1 0
0 0 #16 1 1
0 0 #17 1 1
0 1 #18 1 0
½ ½ #19 ½ ½
0 0 #20 1 1
0 0 #21 1 1
0 0 #22 1 1
0 0 #23 1 1
0 0 #24 1 1
0 0 #25 1 1
0 1 #26 1 0
0 0 #27 1 1
0 0 #28 1 1
0 0 #29 1 1
½ 1 #30 ½ 0
safhal
safhal
(1848)
1 0 #31 0 1
1 1 #32 0 0
0 0 #33 1 1
0 0 #34 1 1
1 1 #35 0 0
a1van
a1van
(1910)
1 1 #36 0 0
0 0 #37 1 1
1 ½ #38 0 ½
0 0 #39 1 1
1 1 #40 0 0
1 1 #41 0 0
0 0 #42 1 1
f1sho
f1sho
(1538)
0 0 #43 1 1
0 0 #44 1 1
1 1 #45 0 0
1 1 #46 0 0
0 1 #47 1 0
0 0 #48 1 1
0 0 #49 1 1
0 0 #50 1 1
1 0 #51 0 1
1 0 #52 0 1
0 0 #53 1 1
0 0 #54 1 1
Kusuga
Kusuga
(1282)
0 0 #55 1 1
1 1 #56 0 0
1 1 #57 0 0
1 ½ #58 0 ½
1 1 #59 0 0
1 1 #60 0 0
0 0 #61 1 1
0 0 #62 1 1
0 ½ #63 1 ½
0 0 #64 1 1
1 ½ #65 0 ½
1 1 #66 0 0
½ 0 #67 ½ 1
0 1 #68 1 0
0 0 #69 1 1
0 1 #70 1 0
Statistikat e klubit Chess club Classic Brilliant Combinations
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: