TMCL960 2020 Division A Round 1 The Great Viking Warriors vs France-Deutschland Group

The Great Viking Warriors kundër France-Deutschland Group
Organizues:
DJ_Haubi
DJ_Haubi
Në vazhdim
Koha e fillimit
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Min lojëra
Vetë-fillo
Formati
The Great Viking Warriors
112.5 vs 166.5
France-Deutschland Group
1 1 #1 0 0
½ 0 #2 ½ 1
½ ½ #3 ½ ½
0 ½ #4 1 ½
½ 1 #5 ½ 0
foxi97
foxi97
(2045)
0 0 #6 1 1
1 1 #7 0 0
0 ½ #8 1 ½
0 0 #9 1 1
oxomir
oxomir
(2039)
0 0 #10 1 1
0 0 #11 1 1
1 1 #12 0 0
1 ½ #13 0 ½
1 0 #14 0 1
0 0 #15 1 1
1 0 #16 0 1
0 ½ #17 1 ½
0 0 #18 1 1
Salero
Salero
(1807)
1 1 #19 0 0
0 0 #20 1 1
0 1 #21 1 0
1 0 #22 0 1
½ 1 #23 ½ 0
0 0 #24 1 1
0 0 #25 1 1
MG1986
MG1986
(1806)
0 0 #26 1 1
1 0 #27 0 1
1 ½ #28 0 ½
1 1 #29 0 0
½ 0 #30 ½ 1
1 1 #31 0 0
0 0 #32 1 1
0 ½ #33 1 ½
½ 0 #34 ½ 1
0 ½ #35 1 ½
0 0 #36 1 1
0 0 #37 1 1
Knax
Knax
(1678)
0 1 #38 1 0
Ulbras
Ulbras
(1644)
0 ½ #39 1 ½
0 0 #40 1 1
oface
oface
(1598)
1 1 #41 0 0
½ ½ #42 ½ ½
1
#43
0
0 0 #44 1 1
jack82
jack82
(1591)
Bujok
Bujok
(1605)
1 0 #45 0 1
0 0 #46 1 1
1 1 #47 0 0
1 ½ #48 0 ½
1 0 #49 0 1
0 0 #50 1 1
½ 0 #51 ½ 1
0 0 #52 1 1
0 0 #53 1 1
0 0 #54 1 1
1 0 #55 0 1
LBD26
LBD26
(1528)
0 ½ #56 1 ½
1 0 #57 0 1
0 0 #58 1 1
xyz7
xyz7
(1671)
0 0 #59 1 1
1 0 #60 0 1
0 1 #61 1 0
1 1 #62 0 0
0 0 #63 1 1
0 1 #64 1 0
0 0 #65 1 1
1 1 #66 0 0
½ 0 #67 ½ 1
1 0 #68 0 1
0 1 #69 1 0
0 0 #70 1 1
1 0 #71 0 1
0 0 #72 1 1
1 0 #73 0 1
0 0 #74 1 1
rhanel
rhanel
(1405)
0 0 #75 1 1
1 1 #76 0 0
1 0 #77 0 1
1 1 #78 0 0
Piaten
Piaten
(1303)
0 0 #79 1 1
1 0 #80 0 1
0 1 #81 1 0
1 1 #82 0 0
1 1 #83 0 0
0 1 #84 1 0
0 0 #85 1 1
0 0 #86 1 1
fkar
fkar
(1355)
1 0 #87 0 1
0 0 #88 1 1
1 1 #89 0 0
½ 0 #90 ½ 1
0 0 #91 1 1
1 1 #92 0 0
1 1 #93 0 0
1 1 #94 0 0
0 0 #95 1 1
1 1 #96 0 0
0 1 #97 1 0
0 0 #98 1 1
0 0 #99 1 1
0 0 #100 1 1
Statistikat e klubit The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
France-Deutschland Group
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: