Under 1800 friendly game

May the chess be with you kundër The Great Viking Warriors
Në vazhdim
Koha e fillimit
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
May the chess be with you
46.5 vs 48.5
The Great Viking Warriors
0 0 #1 1 1
1 1 #2 0 0
½ 0 #3 ½ 1
1 1 #4 0 0
0 ½ #5 1 ½
0 1 #6 1 0
1 0 #7 0 1
0 0 #8 1 1
1 0 #9 0 1
0 1 #10 1 0
0 1 #11 1 0
0 0 #12 1 1
senna7
senna7
(1615)
0 1 #13 1 0
0 0 #14 1 1
amick
amick
(1559)
0 1 #15 1 0
0 0 #16 1 1
1 0 #17 0 1
½ 1 #18 ½ 0
1 1 #19 0 0
1 0 #20 0 1
0 0 #21 1 1
pcs61
pcs61
(1625)
0 1 #22 1 0
0 0 #23 1 1
0 0 #24 1 1
0 0 #25 1 1
0 1 #26 1 0
1 1 #27 0 0
1 0 #28 0 1
rahico
rahico
(1415)
½ 0 #29 ½ 1
0 0 #30 1 1
1 1 #31 0 0
0 0 #32 1 1
lufe84
lufe84
(1370)
0 1 #33 1 0
½
#34
½
1 1 #35 0 0
1 1 #36 0 0
0 1 #37 1 0
0 1 #38 1 0
0 1 #39 1 0
aberpe
aberpe
(1302)
½ 1 #40 ½ 0
1 0 #41 0 1
1 1 #42 0 0
½ 1 #43 ½ 0
1 0 #44 0 1
1 1 #45 0 0
1 1 #46 0 0
0 1 #47 1 0
cyebog
cyebog
(1292)
0 1 #48 1 0
Statistikat e klubit May the chess be with you
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: