TMCL 2020 A R2: Team Russia vs The Great Viking Warriors

Team Russia kundër The Great Viking Warriors
Në vazhdim
Koha e fillimit
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
Team Russia
310.5 vs 189.5
The Great Viking Warriors
½ ½ #1 ½ ½
#2
1 1 #3 0 0
1
#4
0
½
#5
½
1 1 #6 0 0
1 0 #7 0 1
0 0 #8 1 1
0 0 #9 1 1
½ 0 #10 ½ 1
½ 0 #11 ½ 1
1 ½ #12 0 ½
½ 0 #13 ½ 1
½ 1 #14 ½ 0
½ ½ #15 ½ ½
fammy
fammy
(2078)
0 0 #16 1 1
GNRN
GNRN
(2072)
1 1 #17 0 0
½ 1 #18 ½ 0
1
#19
0
1 1 #20 0 0
½ 1 #21 ½ 0
½ 0 #22 ½ 1
1 1 #23 0 0
0 ½ #24 1 ½
½ ½ #25 ½ ½
½ 0 #26 ½ 1
BAG11
BAG11
(2073)
0 1 #27 1 0
0 0 #28 1 1
1 1 #29 0 0
kuzsn
kuzsn
(1872)
0 1 #30 1 0
1 1 #31 0 0
1 0 #32 0 1
½ ½ #33 ½ ½
1 1 #34 0 0
½ 0 #35 ½ 1
1 1 #36 0 0
1 1 #37 0 0
0 0 #38 1 1
0 0 #39 1 1
½ ½ #40 ½ ½
0 0 #41 1 1
Dag-1
Dag-1
(1972)
1 ½ #42 0 ½
1 1 #43 0 0
1 ½ #44 0 ½
½ 1 #45 ½ 0
½ 0 #46 ½ 1
1 1 #47 0 0
1 1 #48 0 0
1 1 #49 0 0
1 ½ #50 0 ½
0 ½ #51 1 ½
0 1 #52 1 0
1 1 #53 0 0
0 0 #54 1 1
½ 1 #55 ½ 0
Vint7
Vint7
(1901)
½ ½ #56 ½ ½
1 1 #57 0 0
0 0 #58 1 1
0 1 #59 1 0
1 0 #60 0 1
1 ½ #61 0 ½
1 1 #62 0 0
½ 0 #63 ½ 1
0 0 #64 1 1
0 0 #65 1 1
0 1 #66 1 0
0 ½ #67 1 ½
0 0 #68 1 1
0 0 #69 1 1
xyz7
xyz7
(1924)
½ 0 #70 ½ 1
1 1 #71 0 0
1 1 #72 0 0
1 1 #73 0 0
0 0 #74 1 1
1 1 #75 0 0
1 1 #76 0 0
1 1 #77 0 0
1 1 #78 0 0
1 1 #79 0 0
Tjasve
Tjasve
(1812)
1 0 #80 0 1
½ ½ #81 ½ ½
0 0 #82 1 1
0 0 #83 1 1
½ ½ #84 ½ ½
1 1 #85 0 0
0 0 #86 1 1
0 0 #87 1 1
IGILO
IGILO
(1891)
1 1 #88 0 0
kv76
kv76
(1778)
0 0 #89 1 1
1 1 #90 0 0
0 0 #91 1 1
0 1 #92 1 0
Fba72
Fba72
(1854)
1 1 #93 0 0
zhixxs
zhixxs
(1716)
0 0 #94 1 1
0 1 #95 1 0
TinDog
TinDog
(1731)
½ 0 #96 ½ 1
banah
banah
(1872)
1 1 #97 0 0
1 1 #98 0 0
1 1 #99 0 0
1 0 #100 0 1
Statistikat e klubit Team Russia
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
The Great Viking Warriors
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: