Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
62 vs 34
1 0 #1 0 1
0 0 #2 1 1
0 ½ #3 1 ½
Pajde
Pajde
(1648)
1 1 #4 0 0
1 0 #5 0 1
1 1 #6 0 0
0 1 #7 1 0
1 1 #8 0 0
½ 1 #9 ½ 0
Susi
Susi
(1605)
0 0 #10 1 1
Slegne
Slegne
(1611)
roslan
roslan
(1636)
0 0 #11 1 1
1 0 #12 0 1
0 1 #13 1 0
0 1 #14 1 0
½ 1 #15 ½ 0
mgalli
mgalli
(1511)
1 0 #16 0 1
0 0 #17 1 1
0 1 #18 1 0
1 1 #19 0 0
0 1 #20 1 0
1 1 #21 0 0
½ 1 #22 ½ 0
1 0 #23 0 1
0 1 #24 1 0
mtfard
mtfard
(1315)
1 0 #25 0 1
1 0 #26 0 1
0 1 #27 1 0
1 0 #28 0 1
½ 1 #29 ½ 0
1 0 #30 0 1
0 1 #31 1 0
0 1 #32 1 0
1 1 #33 0 0
0 0 #34 1 1
1 1 #35 0 0
1 0 #36 0 1
1 1 #37 0 0
1 1 #38 0 0
1 1 #39 0 0
1 1 #40 0 0
kmog23
kmog23
(1211)
1 1 #41 0 0
0 1 #42 1 0
½ 1 #43 ½ 0
1 1 #44 0 0
1 1 #45 0 0
tuiu77
tuiu77
(1347)
1 1 #46 0 0
1 1 #47 0 0
1 1 #48 0 0
Statistikat e klubit
Little Big Pawn
Little Big Pawn
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Wallyjack's Highly Respected Tourney Supporters Register
Wallyjack's Highly Respected Tourney Supporters Register
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: