Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
304.5 vs 247.5
½ ½ #1 ½ ½
½ 0 #2 ½ 1
0 0 #3 1 1
0 0 #4 1 1
1 ½ #5 0 ½
djg
djg
(2227)
0 0 #6 1 1
Ipic64
Ipic64
(2092)
0 ½ #7 1 ½
0 0 #8 1 1
½ ½ #9 ½ ½
1 1 #10 0 0
½ 0 #11 ½ 1
Salero
Salero
(1965)
1 1 #12 0 0
1 1 #13 0 0
½ ½ #14 ½ ½
1 1 #15 0 0
0 0 #16 1 1
luvre
luvre
(2031)
1 ½ #17 0 ½
0 0 #18 1 1
1 1 #19 0 0
0 0 #20 1 1
1 1 #21 0 0
0 ½ #22 1 ½
1 1 #23 0 0
½ 1 #24 ½ 0
½ ½ #25 ½ ½
1 1 #26 0 0
pedroi
pedroi
(1887)
0 1 #27 1 0
0 ½ #28 1 ½
ferphi
ferphi
(1989)
1 1 #29 0 0
1 1 #30 0 0
1 1 #31 0 0
0 1 #32 1 0
0 0 #33 1 1
0 0 #34 1 1
½ 1 #35 ½ 0
1 1 #36 0 0
1 0 #37 0 1
1 1 #38 0 0
OBruxo
OBruxo
(1809)
1 1 #39 0 0
1 1 #40 0 0
0 1 #41 1 0
0 0 #42 1 1
KM_AO
KM_AO
(1933)
1 0 #43 0 1
1 1 #44 0 0
1 1 #45 0 0
0 0 #46 1 1
zzz34
zzz34
(1734)
1 0 #47 0 1
0 0 #48 1 1
1 1 #49 0 0
1 ½ #50 0 ½
Moin74
Moin74
(1437)
1 1 #51 0 0
1 0 #52 0 1
0 0 #53 1 1
0 0 #54 1 1
1 0 #55 0 1
1 0 #56 0 1
0 0 #57 1 1
1 1 #58 0 0
1 1 #59 0 0
1 0 #60 0 1
1 1 #61 0 0
sasit
sasit
(1790)
0 1 #62 1 0
1 1 #63 0 0
0 1 #64 1 0
0 1 #65 1 0
1 0 #66 0 1
0 1 #67 1 0
0 0 #68 1 1
1 1 #69 0 0
0 0 #70 1 1
1 0 #71 0 1
½ 1 #72 ½ 0
1 1 #73 0 0
1 ½ #74 0 ½
0 0 #75 1 1
Susi
Susi
(1605)
1 ½ #76 0 ½
½ ½ #77 ½ ½
0 1 #78 1 0
nel364
nel364
(1853)
0 1 #79 1 0
1 0 #80 0 1
jl_py
jl_py
(1735)
1 ½ #81 0 ½
1 0 #82 0 1
1 0 #83 0 1
Slegne
Slegne
(1611)
FDO73
FDO73
(1650)
0 0 #84 1 1
1 1 #85 0 0
oldaq
oldaq
(1685)
1 1 #86 0 0
pro48
pro48
(1424)
athoj
athoj
(1556)
1 0 #87 0 1
0 0 #88 1 1
1 0 #89 0 1
0 0 #90 1 1
1 ½ #91 0 ½
0 0 #92 1 1
0 0 #93 1 1
0 0 #94 1 1
0 1 #95 1 0
0 1 #96 1 0
pcs61
pcs61
(1671)
0 0 #97 1 1
1 1 #98 0 0
1 1 #99 0 0
0 1 #100 1 0
nojoda
nojoda
(1645)
Statistikat e klubit
May the chess be with you
May the chess be with you
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Wallyjack's Highly Respected Tourney Supporters Register
Wallyjack's Highly Respected Tourney Supporters Register
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: