Mbaroi më
Lojtarë për skuadër
Ditë për lëvizje
Lojëra paralele
Me pikë
Regjistrimi i hapur
Hapësira e klasifikimit
Vetë-fillo
Formati
34.5 vs 43.5
0 0 #1 1 1
1 1 #2 0 0
0 0 #3 1 1
0 0 #4 1 1
0 0 #5 1 1
1 1 #6 0 0
0 0 #7 1 1
0 0 #8 1 1
0 0 #9 1 1
½ 0 #10 ½ 1
1 1 #11 0 0
1 1 #12 0 0
0 0 #13 1 1
0 1 #14 1 0
0 0 #15 1 1
1 1 #16 0 0
1 1 #17 0 0
½ ½ #18 ½ ½
Czekov
Czekov
(1836)
1 1 #19 0 0
1 0 #20 0 1
0 1 #21 1 0
1 1 #22 0 0
0 0 #23 1 1
1 0 #24 0 1
sav06
sav06
(1540)
1 1 #25 0 0
1 1 #26 0 0
1 1 #27 0 0
0 0 #28 1 1
wel778
wel778
(1290)
0 0 #29 1 1
0 0 #30 1 1
½ 0 #31 ½ 1
0 0 #32 1 1
0 0 #33 1 1
0 0 #34 1 1
Arps23
Arps23
(1650)
½ 1 #35 ½ 0
1 1 #36 0 0
mikegw
mikegw
(1337)
0 0 #37 1 1
1 0 #38 0 1
1 1 #39 0 0
Colsky
Colsky
(1012)
Statistikat e klubit
Lynx Club
Lynx Club
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme:
Wallyjack's Highly Respected Tourney Supporters Register
Wallyjack's Highly Respected Tourney Supporters Register
  • Në vazhdim:
  • Pikë totale:
  • Ndeshje te fituara:
  • Rangu mesatar:
  • Renditja e sotshme: