0
Pikë totale
100%
Ndeshje te fituara
#3415
Renditja e sotshme
Shahu aktual me votim

Pa aktivitet

Shahu me votim u kompletua