5
Pikë totale
29%
Ndeshje te fituara
#2492
Renditja e sotshme
Shahu aktual me votim

Pa aktivitet

Shahu me votim u kompletua