Lojtarë: 7 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
7
7
Lojtarë: 1 Rangu: 750 - 1750 3 ditë/lëvizje
0
2
Lojtarë: 9 Rangu: < 2000 3 ditë/lëvizje
11
7
Lojtarë: 10 Rangu: < 1750 3 ditë/lëvizje
8
12